Zmiana stałej organizacji ruchu – ul. Cicha

Zmiana stałej organizacji ruchu – ul. Cicha

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 10 września 2020r. wprowadzona zostanie zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Cichej, która polegać będzie na wprowadzeniu zakazu postoju na odcinku ulicy w obrębie posesji nr 8.

Prosimy o zachowanie ostrożności !