Utrudnienia w ruchu – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z robotami drogowymi w ul. Al. Solidarności na odcinku od ul. Dolna 3-go Maja do ul. Wodopojnej w dniach od 15 września do 14 października 2020r., czasowo wyłączany będzie prawy pas ruchu. Roboty obejmować będą wykonanie poszerzenia pasa zjazdowego i zjazdu do szpitala oraz w dniach od 12-14 października 2020r. frezowanie istniejącej nawierzchni ul. Al. Solidarności oraz układanie warstwy nowej warstwy ścieralnej jezdni. Termin wykonania robót bitumicznych może zostać przesunięty ze względu na warunki atmosferyczne.

          Prosimy o zachowanie ostrożności !