Podpisanie umowy na budowę dworca metropolitarnego !

 Podpisanie umowy na budowę dworca metropolitarnego !

p_title

18 grudnia 2020r. w imieniu Gminy Lublin, podpisana została umowa, której przedmiotem jest budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przedmiot umowy obejmuje trzy zadania, tj :
zadanie nr 1 – przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego.
zadanie nr 3 – rozbudowa drogi powiatowej – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gimmej – ul. Stadionowej, rozbudowa drogi powiatowej – ul. Młyńskiej, rozbudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej, rozbudowa drogi gminnej – ul. Pocztowej, budowa drogi gminnej – ul. Gazowej, przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Władysława Kunickiego, budowa planowanej drogi gminnej łącznika pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską, przebudowa drogi powiatowej – Placu Bychawskiego w Lublinie oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic.
zadanie nr 4 – budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową oraz Dworcową w Lublinie.

Od lewej : Pan Marek Gromaszek – Dyrektor ds.handlowych Budimex SA, Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pan Kazimierz Pidek -Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pani Bernadetta Krzysztofik – Dyrektor Wydziału Funduszy Eurpejskich, Pan Artur Szymczyk -Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, Pan Tomasz Paprocki – Dyrektor Rejonu  Budmiex SA

 

Od lewej: Pan Mirosław Polakowski – Dyrektor Kontraktu, Pan Tomasz Paprocki – Dyrektor Rejonu Budimex SA, Pan Marek Gromaszek – Dyrektor ds. Handlowych Budimex SA, Pani Bernadetta Krzysztofik – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich, Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Artur Szymczyk -Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju 

 

Od lewej : Pan Marek Gromaszek – Dyrektor ds. Handlowych Budimex SA oraz Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 

Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie wizytówką Lublina oraz przykładem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla innych polskich i europejskich miast. – powiedział Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Żuk. – Zbudujemy w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z transportem regionalnym i dalekobieżnym. 
Dworzec metropolitalny ma w jednej części miasta skupić komunikację kolejową i autobusową. Według projektu cały plac Dworcowy zamieni się w deptak, a w ramach inwestycji powstanie nowoczesny budynek dworca wraz z peronami  i nowym układem drogowym. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 300 mln złotych z czego ok. 173 mln złotych pokryje dofinansowanie ze środków unijnych. Całość inwestycji ma być gotowa w lipcu 2022r.

 

p_title