ul.Dworcowa – podpisanie umowy !

ul.Dworcowa – podpisanie umowy !

p_title

W środę, 30 grudnia 2020r. w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, w imieniu Gminy Lublin podpisana została umowa na przebudowę i budowę przedłużenia drogi gminnej ul. Dworcowej, jako zadanie nr 2  w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Od lewej : Pan Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastruktalnego Budimex SA, Pan Kazimierz Pidek -Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin                         ds. Inwestycji i Rozwoju.

 

W ramach projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – zadanie nr 2,  ul. Dworcowa będzie przedłużona do ronda przy Targach Lublin. Rondo zostanie przebudowane. Z ul. Lubelskiego Lipca ’80 będzie wykonany jednokierunkowy zjazd w kierunku wspomnianego ronda oraz droga wiodąca od ronda do al. Józefa Piłsudskiego (dwukierunkowa z możliwością skrętu w prawo w al. Józefa Piłsudskiego). Rozwiązanie takie pozwoli na odciążenie Ronda Sportowców, a także dogodny dojazd do Dworca. 
W ramach inwestycji zostaną wybudowane: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny oraz przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna kolidująca z nowym układem drogowym. Koszt całego zadania wyniesie ponad 13 mln złotych i ma być gotowe w październiku 2021r.

Od lewej: Pan Rafał Miśkiewicz – Dyrektor Kontraktu Budimex SA, Pan Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastruktalnego Budimex SA, Pan Kazimierz Pidek -Dyrektor Zarządu Dróg i Mostw w Lublinie, Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rwozwoju, Pan Mirosław Łuciuk – Zastępca Dyrektora ds, Przygotowania Inwestycji, Pani Agnieszka Charachajczuk – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

p_title