Zmiana organizacji ruchu ul. Janowska – aktualizacja !

Zmiana organizacji ruchu ul. Janowska – aktualizacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że prace na ul. Janowskiej w rejonie wiaduktu kolejowego potrwają do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 16.00.

Prosimy o zachowanie ostrożności !