Wyłączenie sygnalizacji

Wyłączenie sygnalizacji Droga Męczenników Majdanka

p_title

W dniu 26.02.2021r. (piątek) od godz. 20.00 uliczna sygnalizacja świetlna “Droga Męczenników Majdanka – Wrońska – Garbarska”
zostanie wyłączona, wyłączenie może potrwać do godzin wieczornych 27.02.2021r. (sobota). Sygnalizacja będzie wyłączona ze względu na planowane prace związane z wymianą słupa trakcyjnego na którym zamontowane są elementy sygnalizacji świetlnej m.in. wysięgnik i sygnalizatory świetlne.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

p_title