ul. Droga Męczenników Majdanka – zmiana organizacji ruchu

ul. Droga Męczenników Majdanka – zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 24 czerwca 2021r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2021 r. w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Droga Męczenników Majdanka będą prowadzone prace związane z montażem osłon przeciwpożarowych sieci trakcji trolejbusowych. W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu poprzez zamknięcie skrajnego pasa ruchu prawej jezdni w kierunku ul. Fabrycznej oraz zamknięcie chodnika, zamknięte zostaną również dwa pasy ruchu – po jednym pasie na każdej jezdni oraz skrajny pas ruchu jezdni lewej w kierunku ul. Wrońskiej ( Garbarskiej ) wraz z chodnikiem.

Prosimy o zachowanie ostrożności !