Zmiana organizacji ruchu !

Zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Dworca Metropolitalnego i modernizacji pobliskich ulic, w najbliższych dniach nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu.

We wtorek (10 sierpnia) na ul. Krochmalnej na odcinku od ronda Sportowców do ul. Cukrowniczej, rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Tym samym ul. Krochmalna zostanie zamknięta w rejonie prowadzonych robót, z dopuszczeniem ruchu wahadłowego dla komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji oraz zapewniony zostanie dojazd do ul. Nadłącznej i Kawiej od strony ul. Cukrowniczej, poprzez nowo wykonany zjazd do serwisówki, na wysokości posesji Krochmalna 9a. Prace potrwają do końca sierpnia.

Z kolei od środy (11 sierpnia) na ul. Młyńskiej, na odcinku od ul. Dworcowej do ronda Sportowców, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. W związku z tym przystanek na ul. Młyńskiej (Rondo Sportowców) nie będzie funkcjonował. Linie komunikacji miejskiej jadące od strony ul. Krochmalnej nie będą wjeżdżały w ul. Młyńską. Żeby dostać się do dworca PKP należy wysiąść na przystanku na ul. Lubelskiego Lipca 80 (przystanek Arena Lublin) i przejść chodnikiem do ul. Dworcowej i dalej kierować się na Plac Dworcowy. Istniejąca organizacja ruchu na ul. Pocztowej  i ul. Dworcowej, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, pozostaje bez zmian. Przypominamy, że w obszarze Dworca obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Utrzymany zostaje przystanek komunikacji miejskiej na ul. Pocztowej, dla pojazdów jadących w stronę ul. Krochmalnej oraz przystanek końcowy dla linii 30 i 34 na ul. Młyńskiej. W dalszym ciągu pozostanie zamknięta ul. Gazowa w obu kierunkach ruchu, z wyłączeniem dojazdu do posesji. Takie utrudnienia potrwają do 30 listopada br. W tym czasie drogowcy będą budować kanalizację deszczową i usuwać kolizje, a następnie odtworzą konstrukcję jezdni.

Prace związane z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego rozpoczęły się z końcem stycznia. Aktualnie trwają prace przy wykopach pod fundamenty nowego budynku Dworca. Wykop odwodniono i zabezpieczono przed napływem wody poprzez zamontowanie ścianek szczelnych. Wykonano też prace związane z palowaniem płyty fundamentowej. Aktualnie prace koncentrują się na wybieraniu ziemi. Na budynku głównym betonowane są: płyta główna, ściany i słupy oraz rozpoczęto szalowanie stropu. Realizowane są również roboty żelbetowe związane z realizacją stóp fundamentowych wiat terenowych. Rozpoczęto montaż elementów stalowych konstrukcji wiat. Udało się uruchomić nową stację gazową, a w najbliższym czasie stara stacja gazowa będzie wyburzona, co pozwoli na kontynuację budowy pozostałych stóp fundamentowych. Roboty ziemne swoim zakresem obejmują wykop w ilości ponad 60 tys. m3.

Na ul. Krochmalnej finalizowane jest uzbrojenie podziemne na płycie postojowej dla autobusów. Powstaje tam również budynek socjalno-sanitarny dla kierowców. Zakończono poziom piwnic. Dodatkowo prowadzone są prace związane z kanalizacją deszczową i wodociągiem. Z kolei przy „starej” ul. Gazowej na ukończeniu są prace przy sieciach podziemnych.

Na potrzeby zadania w zakresie rozbudowy ul. Dworcowej oraz budowy zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ’80, dla usprawnienia ruchu wybudowano tymczasowy zjazd z al. Piłsudskiego do obsługi Targów Lublin. Ponadto zakończono prace rozbiórkowe nawierzchni, fundamentów reklam oraz elementów małej architektury na drogach dojazdowych prowadzących do Targów Lublin. Pod obiekt mostowy wykonano pale i obecnie prowadzone jest zbrojenie.
Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego, w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł, z czego ponad 178 mln zł stanowią środki unijne. Zakończenie realizacji całego projektu nastąpi do 31 grudnia 2022 r.