79. TOUR DE POLOGNE – utrudnienia w ruchu

79. TOUR DE POLOGNE – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że dniu 30.07.2022 r. na ulicach Lublina odbędzie się finał odcinka 79 wyścigu kolarskiego Tour De Pologne. Trasa wyścigu w granicach miasta Lublin obejmuje ul. Nałęczowską, Al. Kraśnickie, Al. Racławickie, ul. J. Poniatowskiego, al. Solidarności, ul. Dolną 3 Maja,3 Maja, Krakowskie Przedmieście i Plac Litewski.
Cała trasa wyścigu zostanie zabezpieczona przez Policję natomiast ostatni kilometr odbędzie się przy zamknięciu całkowitym ul. Dolnej 3 Maja, 3 Maja i ul. Krakowskie Przedmieście po odpowiedniej zmianie organizacji ruchu. Będzie ona polegała na zamknięciu ww. ulic w dniach 29.07.2022 od godziny 8:00 rano do 30.07.2022 do godz. 22:00.
Zamknięty zostanie prawoskręt i lewoskręt z ul. Solidarności w ul. Dolną 3 Maja, ul. Radziwiłłowska od ul. Niecałej, ul. Żołnierzy Niepodległej od ul. Ogrodowej. Na ul. Ogrodowej wprowadzony zostanie czasowo ruch dwukierunkowy. Ul. Kołłątaja zostanie zamknięta od ul. Peowiaków, ul. Chopina od ul. Hipotecznej, ul. Ewangelicka od ul. Jasnej. Na skrzyżowaniu Al. Racławickie – ul. Lipową – ul. Krakowskie Przedmieście zostanie utrzymany nakaz skrętu w prawo z Al. Racławickich w Lipową.
Przed wjazdem peletonu do Lublina zostanie zamknięta al. Solidarności od wiaduktu Poniatowskiego do ul. Dolna 3 Maja w dniu 30.07.2022 od godziny 15:30. Pojazdy zostaną skierowane łącznicą na ul. Smorawińskiego. Zostanie utrzymane zamknięcie ul. Wieniawskiejod ul. Bieczyńskiego. Służby mundurowe zabezpieczą ruch w obrębie ronda Kuklińskiego, zjazdu z Poniatowskiego na al. Solidarności, skrzyżowania ul. Czechowska – ul. Lubomelska oraz na pozostałych skrzyżowaniach.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Radziwiłłowska – ul. 3 Maja, ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Kołłątaja, ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Chopina – ul. Ewangelicka zostanie wyłączona w tryb pracy żółty pulsujący.