Zamknięcie skrzyżowania ulic: Długiej, Wyzwolenia oraz Wilczej – informacja !

                        Zamknięcie skrzyżowania ulic: Długiej, Wyzwolenia oraz Wilczej – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że ze względu na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Wilczej nastąpi całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic: Długiej, Wyzwolenia oraz Wilczej z zachowaniem wjazdu z ul. Wilczej w ul. Długą oraz możliwości skrętu w prawo z ul. Długiej w ul. Wilczą. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od 12 do 17 września 2022r. Na czas prowadzenia prac objazdy przewidziano ulicami: Długą, Dywizjonu 303, Kunickiego oraz Mickiewicza do ul. Wyzwolenia z zachowaniem możliwości skrętu z ul. Wilczej w ul. Długą oraz z ul. Długiej w prawo w ul. Wilczą. Analogicznie jadąc ul. Wyzwolenia od strony Głuska objazdy przewidziano ulicami: Mickiewicza, Kunickiego i Dywizjonu 303.