Przebudowa mostu na rzecze Bystrzycy

Przebudowa mostu na rzecze Bystrzycy

p_title

Trwa realizacja zadania, którego przedmiotem jest rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie, realizowanego w ramach projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.   Do końca sierpnia wykonano odhumusowanie terenu, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę starego mostu, przewiert i poprowadzenie kabli energetycznych pod rzeką. Dla stabilizacji gruntu pod przyczółek P1 wykonano 53 szt pali betonowych, wierconych, długości 12 m, zmontowano zbrojenie i zakończono wylewanie płyty fundamentowej, wykonano zbrojenie podpory pod przyczółek P1 oraz P2.

 

pale_1

pale_2

Poza budową nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej, zakres prac obejmuje budowę ścieżki rowerowej i chodnika oraz regulację koryta rzeki. Przebudowie ulegnie również odcinek ul. Żeglarskiej od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Poza branżą mostową będącą w trakcie realizacji, wykonano już kanalizację deszczową od strony ul. Janowskiej, a trakcie budowy jest kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami od strony ul. Nałkowskich w kierunku ul. Zemborzyckiej, ułożono kable energetyczne do oświetlenia ulicznego ul. Żeglarskiej. Rozpoczęte zostały prace polegające na wykonywaniu zbrojenia i deskowaniu korpusu przyczółka P1 oraz przyczółka P2od strony ul. Nałkowskich.
Z informacji przekazanych przez GW wynika, że w wytwórni WKS Grybów rozpoczęto się wytwarzanie konstrukcji stalowej mostu, która sukcesywnie będzie dostarczana i scalana będzie na budowie. Generalnym wykonawcą robót jest spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Koszt zadania wynosi ponad 36,6 mln zł, a termin jego zakończenia upływa 29 listopada.

Zdjęcia z placu budowy

Plac_bud_1

Plac_bud_2

Plac_bud_3

Plac_bud_4

Plac_bud_5

Plac_bud_6

p_title