ul. Sławinkowska – zakończenie prac

Ul. Sławinkowska – zakończenie prac

p_title

Z początkiem września zakończone zostały roboty realizowane w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na przebudowie chodnika w ul. Sławinkowskiej po stronie wschodniej, na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie posesji Sławinkowska 74 do skrzyżowania z ul. Mieczykową w Lublinie”.

 

slawinkowska_1.jpg

slawinkowska_2.jpg
 

W roku 2021 wykonano odcinek chodnika o szer. 1,5m oddalony od istniejącej jezdni o ok. 1,0 m.
Teren pomiędzy chodnikiem a jezdnią był utwardzony kruszywem. Ze względu na fakt iż ulica Sławinkowska nie posiada odwodnienia zastoiska wody na jezdni przed chodnikiem powodowały tworzenie się błota oraz przy  dużych opadach ochlapywanie przechodniów. W roku bieżącym ustawiono krawężnik ( 200 mb ), przebudowano chodnik ( 160 m2 ) oraz wykonano remont jezdni asfaltowej ( 330 m2 ) na całym nowobudowanym odcinku na szerokości 1,5m ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia. W miejscu braku spływu wody wykonano ciek z kostki brukowej. Obecne rozwiązanie znacznie poprawiło komfort poruszania się pieszych oraz pojazdów na ul. Sławinkowskiej.