Zmiana wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmiana wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

p_title

Uchwała nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022r. zmieniająca uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin.

 

Uchwała nr 1277XLII2022 Rady Miasta Lublin

p_title