Zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania- informacja.

                           Zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania- informacja.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że od dnia 1 października 2022r. nastąpi zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Nowe ceny obejmą zarówno opłaty jednorazowe jak i abonamentowe we wszystkich czterech obszarach, na które podzielona jest Strefa Płatnego Parkowania i wzrosną średnio o około 15%.

Za pierwszą godzinę w Podstrefie A  kierowcy zapłacą 4,50 zł. Opłata za drugą godzinę wzrośnie do 5,40 zł, a za trzecią do 6,40 zł. Natomiast  stawka za czwartą i każdą kolejną godzinę wyniesie 4,50 zł. W pozostałych podstrefach nowe ceny od października wyniosą:
    • w Podstrefie B
        ◦ pierwsza godzina postoju – 2,80 zł,
        ◦ druga godzina postoju – 3,30 zł,
        ◦ trzecia godzina postoju – 3,90 zł,
        ◦ czwarta i każda kolejna godzina parkowania – 2,80 zł;
    • w Podstrefach (C i D)
        ◦ pierwsza godzina postoju – 2,30 zł,
        ◦ druga godzina postoju – 2,70 zł,
        ◦ trzecia godzina postoju – 3,20,
        ◦ czwarta i każda kolejna godzina postoju – 2,30 zł.

Zmienią się również ceny abonamentów parkingowych. Zwykły miesięczny na Podstrefę A wzrośnie do 250 zł, a posiadacze samochodów hybrydowych zapłacą 125 zł. W Podstrefie B cena zmieni się na 205 zł, za hybrydę będzie się płacić 100 zł. W Podstrefach C i D opłata za miesięczny abonament wzrośnie do 170 zł, a za hybrydę do 90 zł. O 20 złotych podniesie się również cena rocznego abonamentu dla mieszkańców strefy, z kolei cena rocznego abonamentu dla firm carsharingowych wzrośnie do 340 zł za pojazd.
Wszystkie abonamenty wydane przed terminem wejścia w życie nowych opłat uchwały zachowują ważność do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane.
Zmiany opłat wejdą w życie od 1 października. Wówczas też do podstrefy D zostanie włączona ul. Prusa. Ponadto zmieni się również sposób wydawania abonamentów, poprzez uproszczenie tej procedury.

Strefa Płatnego Parkowania oferuje 2735 miejsc postojowych, a uiszczenie opłaty możliwe jest w 175 parkomatach. Operatorami SPP, w zależności od Podstrefy są: City Parking Group oraz MPK Lublin Sp. z o.o.