Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

p_title

28 września 2022r. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, przyznanych w ogólnopolskim otwartym konkursie “Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony  Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Jednym z finalistów, tego prestiżowego konkursu został Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, za zrealizowane zadanie, pn. “Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza”

 

fot_1

 

fot_2

 

Nagrodę z rąk Organizatorów konkursu w imieniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, odebrał Pan Stanisław Wydrych, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, wraz z Panem Zbigniewem Jurkowskim, Radnym Rady Miasta Lublin i Panem Grzegorzem Bielawskim, Dyrektorem ds. Technicznych KPRD Sp. z o.o.
Wyróżniona inwestycja na Al. Racławickich, wprowadziła poprawę funkcjonalności komunikacji publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym także pieszych i rowerzystów. Pozwoliła tym samym na uspokojenie ruchu oraz płynne przemieszczanie się. Przebudowane zatoki autobusowe oraz chodniki zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W otwartym liście do uczestników, Pan Roman Pikuła, Komisarz Konkursu, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, dodał:

Serdecznie gratuluję wszystkim Finalistom i Laureatom i nie mam wątpliwości, że kolejna 27. Edycja Konkursu będzie również obfitowała w ciekawe zgłoszenia obiektów, które będą inspiracją do wytyczania nowych kierunków w “Modernizacji Roku & Budowie XXI wieku.”

p_title