Zrealizowane zadania remontowe

Zrealizowane zadania remontowe w ramach: zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rady Dzielnic, zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz część zadań znajdujących się w planie finansowym na rok bieżący.

p_title

Przy ul. Batalionów Chłopskich wyremontowano chodnik od posesji nr 4 do nr 18 o łącznej długości 64 m,

 

Batalionów Chłopskich

 

na ul. Dzieci Zamojszczyzny wyremontowano chodnik od posesji nr 58 do nr 52 po dwóch stronach ulicy, powierzchnia wyremontowanego chodnika i zjazdów z kostki brukowej to 78 m2,

 

Remont chodnika w ul. Elektrycznej od ul. Olchowej do Szkoły po stronie z numeracja nieparzystą oraz w rejonie posesji Elektryczna 37, powierzchnia wymienionego chodnika 154 m2, zjazdów 50 m.

 

Remont ul. Furmańskiej stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników na długości 200 mb, powierzchnia wymienionej jezdni 1185 m2, chodników 778 m2.

 

 

Na ul. Hiacyntowej, wyremontowano chodnik (między ul. Magnoliową i Cedrową po str. wschodniej wzdłuż terenu SP ul. Magnoliowa), oraz chodnik (str. południowa między ul. Hiacyntową i wejściem na cmentarz). Łączny zakres prac: długości 220 mb, szerokości 2,0 m, powierzchnia chodnika 526 m2.

 

 

ul. Junoszy, remont północnego odcinka o długości 590 mb, powierzchnia wymienionej nawierzchni bitumicznej, 3568 m2, regulacja nawierzchni chodnika 456 m2.

 

 

Remont ul. Kraszewskiego (na odcinku Nadrzeczna – Koźmiana) długość wyremontowanego odcinka 265 mb, szerokość 4-5 m, powierzchnia 1232 m2.

 

 

Remont chodnika na ul. Lubartowskiej ( chodniki w ul. Lubartowskiej po obu stronach na odcinku od al. Solidarności do ul. Probostwo) łączna długość odcinka 126 mb, nawierzchnia chodnika 661,5 m2 .

 

 

ul. Łęczyńska, remont chodnika od ul. Maszynowej do wysokości budynku nr 5, długość 90 mb, powierzchnia 184 m2)

 

 

Remont ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej, długość odcinka 200 mb, remont nawierzchni chodnika 333 m2, nawierzchni z betonu asfaltowego 1340 m2

 

 

Remont chodnika w ul. Wileńskiej po stronie os. Mickiewicza od ul. Grażyny do ul. Głębokiej długość odcinka 200 mb, powierzchnia chodnika 725 m2.

 

 

p_title