Podziękowanie z okazji przejścia na emeryturę !

Podziękowanie z okazji przejścia na emeryturę !

p_title

W dniu 24 lutego 2023r., Pan Dyrektor Kazimierz Pidek, w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, podczas uroczystego spotkania podziękował Panu Dyrektorowi Stanisławowi Wydrychowi za przeszło 42 lata pracy zawodowej, w tym 6 lat w tut. Zarządzie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji.

Całe moje życie zawodowe, związane było z czarnym asfaltem i szarymi krawężnikami – powiedział Pan Stanisław Wydrych. Z ogromnym wzruszeniem podziękował za współpracę i okazaną życzliwość wszystkim współpracownikom. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna była dla niego praca zawodowa i wszystkie realizowane inwestycje.

Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego Panie Dyrektorze, szczęśliwego emeryckiego życia ! Dziękujemy za wspólnie spędzone lata, wyzwania zawodowe i cenne wskazówki.

p_title