Aleja Solidarności

 Aleja Solidarności – nową wizytówką Lublina
p_title

 

Na konferencji prasowej zorganizowanej 17 września br. w lubelskim Ratuszu, której przyglądał się Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, zaproszeni goście, a także przedstawiciele lubelskich mediów, Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Kazimierz Pidek wraz z Kierownikiem Projektu, Panią Olgą Witek, poinformowali o zakończeniu kluczowej dla miasta  inwestycji:
–  Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19.
Zadanie warte przeszło 386 milionów złotych, zostało w znacznej części tj. ok. 298 milionów złotych wsparte środkami unijnymi, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet-VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie-6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T.
Wykonawca prac, firma Budmiex miała dwa lata na realizację zadania. Zadania  o ogromnej skali jak również o znacznym stopniu trudności z uwagi na specyfikę terenu.

Pierwszy ciężki sprzęt na budowie, rok 2012
sprzet_043

W efekcie realizacji projektu ,,Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności  z al. Warszawską do granic miasta), powstała nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa, która spowoduje przeniesienie większości ruchu drogowego (ok. 80-85%) z Al. Warszawskiej. Efektem czego będzie poprawa warunków bezpieczeństwa, komfortu ruchu na tym odcinku oraz bezkolizyjny wjazd i wyjazd z miasta.W niedalekiej przyszłości dzięki realizacji tego projektu, nastąpi przeniesienie ruchu tranzytowego Rzeszów-Warszawa, Rzeszów-Zamość, Chełm, na obwodnicę Lublina.
Realizacja inwestycji podniesie rangę Lublina jako priorytetowego ośrodka rozwoju regionu.

mapa9576
Wizualizacja projektu
mapa5467-3

 

W ramach inwestycji, na terenie miasta Lublin:

  • wybudowano odcinek trasy głównej Al. Solidarności w kat. GP o długości 3,8 km
  • przebudowano odcinek Al. Warszawskiej o dł. 0,6 km
  • wybudowano 4,8 km dróg dojazdowych równoległych do trasy głównej   Al. Solidarności
  • ustawiono 5km ekranów akustycznych w tym: 4 km ekranów typu zielona ściana oraz 1 km ekranów przeźroczystych,
  • wykonano 398 tyś m3 wykopów oraz 380 tyś m3 nasypów
  • wykonano wzmocnienie podłoża korpusu drogowego trasy głównej Al. Solidarności o powierzchni  86 533 m2 palami zbrojonymi i niezbrojonymi
  • przełożono rzekę Czechówkę do nowego koryta na odcinku 844 m
  • wybudowano 4,74 km ścieżek rowerowych
  • wybudowano odwodnienie dróg o dł. 20 km i wykonano 750 wpustów
  • wybudowano oświetlenie drogowe, a w tym ustawiono 523 szt. słupów oświetleniowych oraz ułożono 21,8 km kabli oświetleniowych

 

Przed realizacja inwestycji

091801

Skrzyżowanie – Al. Warszawska z Al. Solidarności

091802

Budowa mostu MD-3 w ciągu Al. Solidarności

 

W trakcie realizacji inwestycji

091803

Zdjęcia z placu budowy, rok 2013

09184

Zdjęcia z placu budowy, rok 2014

091805

Zdjęcia z placu budowy, rok 2014

 

Zrealizowana inwestycja

091806

Al. Warszawska – widok na istniejącą Al. Solidarności

091807

Al. Solidarności

091808

Al. Solidarności – wiadukt WD-5, WD-6

091809

Al. Solidarności – widok na nowy wjazd do Lublina od strony Warszawy

Więcej informacji o inwestycji  „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” w prezentacji pdf ...

 unia04

p_title