Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

22 listopada 2023r. w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul.Akademickiej 15 w Lublinie odbyła się uroczysta gala konkursu o Kryształową Cegłę. Konkurs o Kryształową Cegłę powstał, aby dokumentować i promować rozwój budownictwa, a także inspirować regionalne środowiska inwestorskie, projektowe i budowlane do dbałości o jakość i funkcjonalność nowych, modernizowanych i rewitalizowanych zasobów budowlanych.
 
W kategorii, Obiekty Przestrzeni Publicznej, Kryształową Cegłę – za II miejsce, otrzymała Gmina Lublin – Zarząd Dróg i Mostów Lublinie – za inwestycję Most na rzece Bystrzycy, ulica Żeglarska w Lublinie, którą z rąk Organizatorów odebrał, przedstawiciel Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Stanisław Wydrych.

 

(Trzeci od lewej przedstawiciel Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Stanisław Wydrych )

 

 

Nagrodzona inwestycja, której wartość wyniosła przeszło 37,8 mln zł, była ostatnim elementem projektu „Budowa i modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Nowy most nad rzeką Bystrzycą, jest większy od dotychczas istniejącego. Jego długość przekracza 50 m a szerokość to 19,4 m, szerokość jezdni zaś wynosi 8 m. Poza robotami w branży mostowej, zadanie zakładało min. przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, chodnika, trasy rowerowej oraz dwóch zatok autobusowych z wiatami przystankowymi.