Nowe kosze

Nowe kosze uliczne w mieście
p_title

 

W ramach bieżącego utrzymania miasta Lublin, w nadchodzących dniach rozpocznie się ustawianie dodatkowych, 300 sztuk koszy ulicznych w pasach drogowych.

Propozycje lokalizacji koszy zostały ustalone na podstawie wniosków Rad Dzielnic, min. Rady Dzielnicy Ponikwoda, Dziesiąta, Głusk, Śródmnieście, Sławinek, Węglin Południowy i Pólnocny, Czuby Południowe, jak również zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Kosze uliczne zamontowane zostaną w uzgodnionych miejscach w sposób przyjazny dla mieszkańców, niekolidujący z ruchem pieszym a ich opróźnianie odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w miarę potrzeb.

kosze

Kosz uliczny – ul. Krochmalna

Nowe kosze, ustawione do już istniejących w ilości 1512 sztuk, pomogą w utrzymaniu i zachowaniu czystości oraz porządku w mieście.

 

p_title