Przebudowa ul. Łęczyńskiej

Przebudowa ul. Łęczyńskiej w Lublinie p_title

Trwa przebudowa  ul. Łęczyńskiej w Lublinie, do dnia dzisiejszego wykonano większość przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz wodociagowej. W 60% wykonane są stopy fundamentów pod trakcję trolejbusową wraz z ustawieniem słupów. Na pięciu odcinkach wykonano koryto, stabilizację cementową oraz podbudowę z kruszywa i  betonu asfaltowego.

 

Podbudowa asfalotwa na odcinku od ul. Przyjaźni do ul.Mieszczańskiej

 

Na dzień 24 września br. wykonano ok.  25 % chodników- ciagów pieszych, w 70 % przygotowano podbudowę pod ścieżki rowerowe jak również całość kanałów technologicznych pod ułożenie kabli oświetleniowych oraz telekomunikacyjnych.

_MG_2468

Chodnik od ul.Fabrycznej w kierunku ul.Firlejowskiej, przygotowana podbudowa pod ścieżkę rowerową.

 

_MG_2498

Chodnik do podziemnego przejścia dla pieszych – ul. Witosa

 

Realizacja zadania odbywa się przy częściowym ograniczeniu ruchu na odcinkach gdzie wykonywana jest podbudowa oraz warstwy konstrukcyjne.

_MG_2485

Wykonywanie warstw konstrukcyjnych: warstwa odcinająca z piasku, warstwa stabliizacji cementowej oraz podbudowa zasadnicza z kruszywa

 

_MG_2483

Celem ułatwienia dojazdu do poszczególnych posesji Wykonawca prac, przygotował drogę dojazdową od ul. Szklanej do  ul. Mieszczańskiej.

 

Dla przypomnienia – mapy objazdu przebudowywanej ul. Łęczyńskiej ustawione zostały: u wylotu z ul. Hutniczej, przy skręcie z ul. Fabrycznej w ul.Łęczyńską oraz przy skręcie z ul. Dr.Męcz.Majdanka w ul.Łęczyńską, dodatkowo na większych drogach dojazdowych do przebudowywanej ul. Łęczyńskiej

_MG_2503

Mapa objazdu – wylot z ul. Hutniczej

 

Stan zaawansowania robót  na dzień dzisiejszy jest na poziomie 45% a prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

p_title