inwestycje rady

Inwestycje realizowane przy udziale Rad Dzielnic

p_title

zadania z rezerwy celowej rok 2014

Projekt i budowa chodnika w ul. Ciepłej

W ramch przedmiotowej inwestycji wykonano chodnik o długości 173 mb i szerokości 1,5m wraz ze zjazdami i dojściami do furtek w granicach pasa drogowego. Wartość zadania wykonanego w ramach ,, Zaprojektuj i wybuduj,, to kwota 63.960,00 PLN. Inwestycja zakończona w lisopadzie 2014r.
Zadanie wykonane na wniosek Rady Dzielnicy Za Cukrownią.

Wykonanie oświetlenia przy ul. Cieszkowskiego – 2 lampy

W ramach tej inwestycji dokończona została budowa oświetlenia poprzez ustawienie dwóch latarni. Wartość zadania 19.065,00 PLN. Inwestycja zakończona w lipcu 2014r.
Zadanie wykonane na wniosek Rady Dzielnicy Konstantynów.

Wykonanie dodatkowych 5 miejsc  parkingowych przy ul. Harnasie na wysokości
budynku  Harnasie 3

W ramach tego zadania wykonane zostanie  5 dodatkowych, pojednyńczych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, o łacznej powierzchni 62,5m2. Wartość inwestycji to 16 728,00 zł. Zadanie zakończone w październiku2014r. Zadanie wykonane na wniosek Rady Dzielnicy Czechów Północny.

Poszerzenie i zmiana nawierzchni chodnika w ul. Kochanowskiego na wysokości posesji nr 34

W ramach tego zadania wykonano poszerzenie i zmianę nawierzchni chodnika w ul. Kochanowskiego  w Lublinie na wysokości posesji nr 34 po obu stronach chodnika o łącznej powierzchni 99,00 m2. Wartość inwestcji wykonanej w ramch ,, Zaprojektuj i wybuduj,, to kwota 20.295,00 PLN. Zadanie zrealizowane w sierpniu 2014r. Wykonane na wniosek Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kurantowej pomiędzy ogrodzeniem Szkoły nr 34  a  Przedszkolem

W ramach tego zadania zaprojektowano oświetlenie całości ciągu pieszego, wykonanie obejmuje ustawienie 2 lamp oświetleniowych. Koszt  inwestycji zrealizowanej w ramach ,, Zaprojektuj i wybuduj,,, to kwota 19.980,00 PLN. Zadanie w trakcie realizacji.
Wnioskowane przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy.

Wybudowanie oświetlenia wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. E. Plater do ul. Lompy

W ramach tego zadania zaprojektowano oświetlenie obejmujące 2 lampy oświetleniowe. Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach „Zaojektuj i wybuduj” wynosi 17 466,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane na wniosek Rady Dzielnicy Sławinek.

Wykonanie chodnika wzdłuż łącznika ul. Diamentowej i ul. Samsonowicza na wysokości nieruchomości Samsonowicza 33

Przedmiotem zadania było wykonanie 55 mb chodnika o szerokości 1,8 m wraz z krawężnikiem. Koszt inwestycji wykonanej w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wyniósł 21 894 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w maju 2014 roku.  Inwestycja powstała na wniosek Rady Dzielnicy  Wrotków.

Budowa chodnika na przejściu łączącym ul. Szwejka z ul. Parysa

W ramach tej inwestycji na długości 60 mb wykonana zostanie droga dojazdowa wraz ze zjazdami oraz na odcinku 30 mb chodnik o szerokości 2 m. Wartość inwestycji realizowanej w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” wynosi 63 960,00 zł. Realizacjia inwestycji w listopadzie 2014r. Wykonywana na wniosek Rady Dzielnicy Węglin Północny.

Projekt budowy sięgacza ul. Trześniowskiej

W ramach zadania zostało zaprojektowane ok. 80 mb drogi z obustronnymi chodnikami, oświetleniem drogowym i dowodnieniem a także rozwiązaniem kolizji. Koszt  projektu wyniósł 27 798,00 zł. Zadanie wykonane na wniosek Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Budowa progów zwalniających na drodze serwisowej po południowej stronie ul. Willowej -odcinek pomiędzy wyjazdem naprzeciw ul. Relaksowej a ul. Mineralną

Przedmiotowym zadaniem jest wykonanie dwóch przejść wyniesionych i jednego progu zwalniającego z kostki brukowej wraz z oznakowaniem strefy ograniczonej prędkości. Koszt projektu wykonywanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wynosi 26 600 zł. Realizacja zadania w listopadzie 2014r. Wykonywane na wniosek Rady Dzielnicy Sławin.

Wybudowanie oświetlenia na schodach łączących ul. Zakładową z ul. Botaniczną schodach łączących ul. Zakładową z ul. Kryniczną oraz na schodach łączących ul. Korfantego z ul. Jagiellońska.

W ramach zadania wybudowe zostanie oświetlenie schodów na w/w ulicach. Wartość zadania realizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” to 39 000zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane na wniosek Rady Dzielnicy Sławinek.

Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Zakopiańskiej naprzeciwko budynku Zakopiąńska 1

Przedmiotowym zadaniem było zaprojektowanie i wybudowanie 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 139,95 m2. Wartość inwestycji zrealizowanej w ramach programu „Zabprojekuj i wybuduj” wyniosła 25 000 zł. Zadanie zakończone i odebranw w sierpniu 2014 roku. Inwestycja wykonana na wniosek Rady Dzielnicy Czechów Północny.

Budowa łącznika od ul. Słowian do terenów rekreacyjno-sportowych

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik i schody o łącznej długości 34 mb  i  szerokości 2,6 m. Koszt zadania realizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” to     20 000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonywana na wniosek Rady Dzielnicy Szerokie.

Kontynuacja budowy pętli autobusowej przy ul. Wądolnej

Przedmiotowym zadanie jest dobudowanie chodnika i peronu pod wiatę przystankową oraz zmiana łuku wjazdowego pętli, przebudowa studni wodomierzowej oraz zabezpieczenie gazociągu. Wartość inwestycji to 47 970 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Projekt realizowany na wniosek Rady Dzielnicy Szerokie.

Budowa chodnika w ul. Wygodnej

W ramach inwestycji wybudowano 115 mb chodnika o szerokości 2 m z krawężnikiem oraz 2 wjazdy. Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” wyniósł 49 200 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane  w lipcu 2014 roku.
Inwestycja zrealizowana na wniosek Rady Dzielnicy Głusk.

Wykonanie dwóch miejsc wypoczynku dla rowerzystów przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Zemborzyckiej. Lokalizacja: 1. przy wylocie ul. Młodzieżowej do ul. Zemborzyckiej, 2. za krzyżowaniem ul. Budowlanej z ul. Zemborzycką

W ramach zadania utwardzono nawierzchnię dwóch placów wypoczynku dla rowerzystów wraz z ustawieniem stolików, ławek, stojaków rowerowych oraz śmietników. Koszt zadania zrealizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wyniósł 20 000 zł. Projekt zrealizowany w październiku 2014r.. Inwestycja wykonywna na wniosek Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Budowa ciągu pieszego po parzystej stronie ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino

Przedmiotową inwestycja jest budowa chodnika o długości 181 mb i szerokości ok. 2 m (bez wymiany krawężników oraz zjazdów na posesję) o łącznej powierzchni ok3 62 m2. Wartość zadania realizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wynosi 42 300 zł. Inwestycja zakończona w listopadzie 2014r.. Została wykonana na wniosek Rady Dzielnicy  Konstantynów.

Budowa oświetlenia ul. Magierskiego

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane oświetlenie ul. Magierskiego obejmujące ustawienie 3 lamp oświetleniowych. Koszt zadania realizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” to 29 999,70 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Projekt wykonywany na wniosek Rady Dzielnicy Konstantynów.

Wykonanie projektu brakującej kanalizacji deszczowej w ul. Struga od ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino

W ramach zadania zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa w ulicy Struga o długości 170 mb. Koszt projektu to 10 000 zł. Zadanie realizowane na wniosek Rady Dzielnicy Konstantynów. (Zadanie w trakcie projektowania).

Przebudowa chodnika w ul. Janowskiej

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano 592 mb chodnika o szerokości 1,5m w tym 19 zjazdów o łącznej powierzchni 944,68m2. Inwestycja wykonana w ramach ,, Zaprojektuj i wybuduj,, warta 126.542,40 PLN, została zakończona i odebrana we wrześniu 2014r.
Zadanie wykonane na wniosek Rady Dzielnicy Zemborzyce.

Wykonanie chodnika w ul. Królowej Jadwigi

Przedmiotową inwestycją jest wybudowanie 45,5 m2 chodnika przy ul. Królowej Jadwigi od  nr 2 do nr 6. Inwestycja zrealizowana w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj”. Koszt zadania to 10 000,00 zł. Zadanie zakończone w październiku 2014r. Inwestycja zrealizowana na wniosek Rady Dzielnicy Felin.

Budowa przejścia wyniesionego na wysokości Nałkowskich 102

W ramach zadania zostanie wypudowane przejście wyniesione oraz dwa progi zwalniające wraz z przebudową chodnika na ul. Nałkowskich na wysokości Żłobka nr 8. Koszt Inwestycji realizowanej w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wyniesie  43 050,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w listopadzie 2014r. Inwestycja realizowana na wniosek Rady Dzielnicy Wrotków.

Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej – odcinek od ronda Reagana do ogródków działkowych

W ramach projektu zostanie wybudowane 146,85 mb chodnika o szerokości 2 m wraz z e zjazdami do posesji i przejściami dla pieszych.  Wartość inwestycji wyniesie 102 400,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycja wnioskowana przez Radę Dzielnicy Sławin.

Wybudowanie oświetlenia wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. E. Plater do ul. Lompy

W ramach tego zadania zaprojektowano oświetlenie obejmujące 2 lampy oświetleniowe. Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wynosi 17 466,00 zł. Zadanie zrealizowane w grudniu 2014 r. Wykonywane na wniosek Rady Dzielnicy Sławinek.

Budowa łącznika od ul. Słowian do terenów rekreacyjno-sportowych

W ramach inwestycji został wykonany chodnik i schody o łącznej długości 34 mb i  szerokości 2,6 m. Koszt zadania zrealizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” to     20 000 zł. Inwestycja zakończona w grudniu 2014 r. Wykonana na wniosek Rady Dzielnicy Szerokie.

Kontynuacja budowy pętli autobusowej przy ul. Wądolnej

Przedmiotowym zadaniem jest dobudowanie chodnika i peronu pod wiatę przystankową oraz zmiana łuku wjazdowego pętli, przebudowa studni wodomierzowej oraz zabezpieczenie gazociągu. Wartość inwestycji to 47 970 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r. Projekt zrealizowany na wniosek Rady Dzielnicy Szerokie.

Budowa oświetlenia ul. Magierskiego

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane oświetlenie ul. Magierskiego obejmujące ustawienie 3 lamp oświetleniowych. Koszt zadania realizowanego w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” to 29 999,70 zł. Inwestycja zrealizowana w listopadzie. Projekt wykonywany na wniosek Rady Dzielnicy Konstantynów.

Budowa przejścia wyniesionego na wysokości Nałkowskich 102

W ramach zadania wybudowano przejście wyniesione oraz dwa progi zwalniające wraz z przebudową chodnika na ul. Nałkowskich na wysokości Żłobka nr 8. Koszt Inwestycji realizowanej w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” wyniósł  43 050,00 zł. Zadanie  zakończone w grudniu 2014r. Inwestycja zrealizowana na wniosek Rady Dzielnicy Wrotków.

 

p_title