Wydział Parkowania

Wydział Parkowania

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. parkowania –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia analiz i przygotowywania propozycji dotyczących organizacji parkowania;

nadzoru nad strefą płatnego parkowania;

wnioskowania w zakresie inwestycji w strefie płatnego parkowania;

prowadzenia spraw związanych z nakładaniem opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty;

prowadzenia ewidencji i rozliczeń wezwań i upomnień oraz przygotowywania kompletnej dokumentacji do wystawienia tytułu wykonawczego do egzekucji należności, po ustaleniu danych osobowych zobowiązanego do opłaty za parkowanie;

prowadzenie dystrybucji abonamentów parkingowych;

wyznaczania i pobierania opłat za zastrzeżone miejsca postojowe na prawach wyłączności;

udziału w rozpatrywaniu wniosków i odwołań z zakresu strefy płatnego parkowania;

prowadzenia badań napełnienia strefy płatnego parkowania w granicach Miasta Lublin.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli wnoszenia opłat

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia kontroli parkowania i poprawności wnoszenia opłat;

nadzoru nad urządzeniami parkingowymi;

nadzoru nad utrzymaniem i oznakowaniem miejsc parkingowych;

zgłaszania Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów w strefie płatnego parkowania.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. usuwania pojazdów z dróg-

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

nadzoru nad usuwaniem pojazdów z dróg w przypadku pozostawienia pojazdów w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

nadzoru nad przechowywaniem usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych;

przygotowywania projektów umów i innych niezbędnych dokumentów dotyczących zadań realizowanych na stanowisku;

udziału w zakresie nadzorowania zawartych umów dotyczących przechowywania usuniętych pojazdów oraz analizy potrzeb w zakresie planowania środków finansowych niezbędnych do realizowanych zadań.

 

p_title