zimowe utrzymanie

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin

w sezonie 2016/2017

p_title

Zgłoszenia:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny:
tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00
w pozostałych godzinach
Straż Miejska Miasta Lublin
tel. 986

Zimowe utrzymanie dróg publicznych
Za zimowe utrzymanie dróg publicznych (utrzymanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych w pasach drogowych) na terenie miasta Lublin odpowiada Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Zarząd obejmuje też zimowym utrzymaniem część dróg wewnętrznych.

Zarząd odpowiada za odśnieżanie dróg publicznych o łącznej długości: 554,1 km

w tym:
dróg krajowych – 17,11 km
dróg wojewódzkich – 20,02 km
dróg powiatowych – 131,9 km
dróg gminnych – 383,66 km
oraz
dróg wewnętrznych – 83,04 km

 

 

Rejony zimowego utrzymania miasta

Lublin jest podzielony na osiem rejonów zimowego utrzymania dróg:

Rejon I stanowią granice:
granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy – granica miasta

W skład rejonu I nie wchodzi:
al. Spółdzielczości Pracy

Rejon II stanowią granice:
granica miasta – al. Spółdzielczości Pracy – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Emanuela Grafa – ul. Turystyczna – granica miasta

W skład rejonu II nie wchodzą:
al. Mieczysława Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich

Rejon III stanowią granice:
granica miasta – ul. Turystyczna – ul. Emanuela Grafa – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Władysława Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta

W skład rejonu III nie wchodzą:
al. Tysiąclecia, ul. Turystyczna, ul. Władysława Kunickiego, ul. Abramowicka

Rejon IV stanowią granice:
granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Władysława Kunickiego – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta

Rejon V stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa – Lublin – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa-Lublin

W skład rejonu V nie wchodzą:
al. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Gabriela Narutowicza

Rejon VI stanowią granice:
granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta

W skład rejonu VI nie wchodzą:
al. Solidarności, al. Warszawska od al. Solidarności do granicy miasta

Rejon VII stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Solidarności – ul. Lubartowska – ul. Królewska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Zamojska – ul. Fabryczna – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm

W skład rejonu VII nie wchodzą:
ul. Nadbystrzycka, al. gen. Władysława Sikorskiego, al. Solidarnosci, ul. Lubartowska, ul. Królewska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Zamojska, ul. Fabryczna

Rejon VIII stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Fabryczna – ul. Zamojska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Królewska – ul. Lubartowska – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm

W skład rejonu VIII nie wchodzą:
al. Tysiąclecia, al. Solidarności, ul. Droga Męczenników Majdanka

 

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg w Lublinie:

 23423434

Mapa podziału miasta na rejony zimowego utrzymania dróg:

23123243

Opis standardów (kolejności) zimowego utrzymania

 

StandardOpis standarduPo ustaniu opadów śnieguOd stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
Ijezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wodydotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny może zalegać do 2 godz.
- błoto pośniegowe może
występować do 4 godz.
- nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych
- gołoledzi 2 godz.
- szronu 2 godz.
- szadzi 2 godz.
- lodowicy 4 godz.
- śliskości pośniegowej 4 godz.
IIjezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
- gołoledzi 4 godz.
- szronu 4 godz.
- szadzi 4 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 5 godz.
IIIdotyczy również odcinków ulic objętych interwencyjnym zimowym utrzymaniem. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi i liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu >5%
- obiektach mostowych
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.
w miejscach wymienionych
w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6 godz.

 

Do akcji zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin przygotowany jest następujący sprzęt:

solarki opłużone duże – 38 szt.
solarki małe – 18 szt.
ładowarki – 12 szt.
równiarki lub pługi wirnikowe – 5 szt.
samochód do wywozu śniegu – 10 szt.

plugi_1

 

plugi_2

magazyn soli

Magazyn soli drogowej

 

Brygady ręczne

Chodniki, place, schody i kładki dla pieszych odśnieżane są przez brygady ręczne.
W stałym zimowym utrzymaniu znajduje się 427 km ulic oraz 424 481 m2 chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych.
Pozostałe utrzymywane są w tzw. trybie interwencyjnym, tj. na zgłoszenie.

Wykaz ulic, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i są odśnieżane w przedstawionej kolejności

Zapraszamy do zapoznania się z wykazami miejsc, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. Pozostałe ulice, chodniki, place, schody i kładki dla pieszych będą odśnieżane w miarę potrzeb, tj.: po zgłoszeniu mieszkańców (czyli w tzw. trybie interwencyjnym). Równocześnie wyjaśniamy, że odśnieżanie interwencyjne będzie następowało po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów ręcznego odśnieżania objętych stałym utrzymaniem.

 

 

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny w godzinach: 6:00 – 21.00
tel: (81) 466 57 89
w pozostałych godzinach
Straż Miejska Miasta Lublin
tel. całodobowy: 986
plug_3

 

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

 

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem wg kolejności odśnieżania

I kolejność

1. I Armii Wojska Polskiego
2.1 Maja
3. 3 Maja
4. Abramowicka
5. Akademicka
6. Andersa Władysława aleja
7. Armii Krajowej
8. Bajkowskiego Wacława
9. Bernardyńska
10. Biernackiego Mieczysława
11. Bohaterów Monte Cassino
12. Bohaterów Września
13. Botaniczna
14. Braci Wieniawskich
15. Chemiczna
16. Chmielna
17. Chodźki (od Obywatelskiej do al. Smorawińskiego)
18. Choiny
19. Chopina Fryderyka
20. Cienista
21. Curie – Skłodowskiej Marii
22. Cukrownicza
23. Czechowska
24. Daszyńskiego Ignacego
25. Dekutowskiego Hieronima
26. Diamentowa
27. Długa
28. Długosza Jana aleja
29. Do Dysa
30. Dobrzańskiego Bohdana
31. Dolna 3 Maja
32. Doświadczalna
33. Droga Męczenników Majdanka
34. Dworcowa
35. Ducha Bolesława gen.
36. Dywizjonu 303
37. Dzieci Zamojszczyzny
38. Elsnera Józefa
39. Ewangelicka
40. Fabryczna
41. Fijałkowskiego Włodzimierza Prof.
42. Filaretów
43. Franczaka Józefa „Lalka”
44. Gazowa
45. Gen. Zajączka
46. Gliniana
47. Gębali Antoniego Prof.
48. Gęsia od al. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej

49. Głęboka

50. Głuska
51.Gospodarcza
52.Grabskiego Władysława
53. Grafa Emanuela
54. Granitowa
55. Grenadierów
56. Grygowej Antoniny
57. Hempla Jana
58. Hutnicza
59. Inżynierska
60. Jaczewskiego Kazimierza
61. Jana Pawła II
62. Janowska
63. Jasna
64. Jutrzenki
65. Kalinowszczyzna
66. Kapucyńska
67. Karskiego Jana
68. Kasztanowa
69. Kazimierza Wielkiego
70. Kiepury Jana
71. Kleeberga Franciszka
72. Kołłątaja Hugona
73. Kompozytorów Polskich
74. Koncertowa
75. Koryznowej Marii
76. Kosmowskiej Ireny
77. Kowalska
78. Krakowskie Przedmieście
79. Krańcowa
80. Kraśnicka aleja
81. Krężnicka
82. Krochmalna
83. Królewska
84. Kryniczna
85. Kruczkowskiego Leona
86. Kunickiego Władysława
87. Legionowa
88. Leszczyńskiego Stanisława
89. Lipowa
90. Lipińskiego Karola
91. Lotnicza
92. Lubartowska
93. Lubelskiego Lipca 80′
94. Lubomelska
95. Lwowska
96.Łęczyńska
97.Łopacińskiego Hieronima
98. Mełgiewska

99. Metalurgiczna
100. Mickiewicza Adama
101. Młyńska
102. Morwowa
103. Mościckiego Ignacego
104. Muzyczna
105. Nadbystrzycka
106. Nadstawna
107. Nałęczowska
108. Nałkowskich
109. Narutowicza Gabriela
110. Niepodległości
111. Nowy Plac Targowy
112. Nowy Świat
113. Obrońców Pokoju
114. Obywatelska
115. Ofiar Katynia
116. Ogrodowa
117. Okopowa
118. Orkana Władysława
119. Osmolicka
120. Pagi Lesława
121. Pancerniaków
122. Pawia
123. Peowiaków
124. Piaskowa
125. Piłsudskiego Józefa aleja
126. Plac Bychawski
127. Plac Dworcowy
128. Plac Litewski
129. Plac Wolności
130. Pliszczyńska
131. Pocztowa
132. Podchorążych
133. Podwale
134. Podzamcze
135. Pogodna
136. Poligonowa nowowybudowana
137. Poligonowa od Zelwerowicza do granicy miasta
138. Poniatowskiego Józefa
139. Ponikwoda
140. Popiełuszki Jerzego księdza
141. Północna
142. Prusa Bolesława
143. Puławska
144. Raabego Henryka
145. Racławickie Aleje
146. Radziszewskiego Idziego
147. Radziwiłłowska

148. Rataja Macieja

149. Romera Eugeniusza
150. Roztocze
151. Rusałka
152. Ruska
153. Sieroca
154. Sikorskiego Władysława gen.
155. Sławinkowska
156. Smoluchowskiego Mariana
157. Smorawińskiego Mieczysława aleja
158. Solidarności aleja
159. Sowińskiego Józefa
160. Spadochroniarzy
161. Spokojna
162. Spółdzielczości Pracy
163. Stadionowa
164. Staszica Stanisława
165. Szczerbowskiego Adama
166. Szeligowskiego Tadeusza
167. Świętoduska
168. Targowa
169. Tumidajskiego Kazimierza
170. Turystyczna
171. Tysiąclecia
172. Unicka
173. Unii Lubelskiej
174. Uniwersytecka
175. Walecznych
176. Warszawska aleja
177. Węglarza Stanisława
178. Wieniawska
179. Wileńska
180. Willowa
181. Witosa Wincentego aleja
182. Wodopojna
183. Wojciechowska
184. Wojtasa Edwarda
185. Wolska
186. Wrotkowska
187. Wygodna
188. Wyszyńskiego Stefana Prymasa
189. Wyzwolenia
190. Zamojska
191. Zana Tomasza
192. Zbożowa
193. Zelwerowicza Aleksandra
194. Zemborzycka
195.Zielona
196.Zorzy
197. Związkowa

198. Zwycięska

199. Zygmuntowskie aleje
200. Żeglarska

II kolejność

1.Agatowa
2.Agronomiczna
3.Ametystowa
4.Balladyny
5.Bazylianówka
6.Braci Krauze
7.Bronowicka
8.Budowlana
9.Bursaki
10.Bursztynowa
11.Ceramiczna
12.Cynamonowa
13.Cyrulicza
14.Chodźki Witolda
15.Czapskiego Józefa
16.Czeremchowa
17.Dolna Panny Marii
18.Dożynkowa
19. Dunikowskiego Ksawerego
20. Elektryczna
21. Energetyków
22. Frezerów
23. Furmańska
24. Garbarska
25. Gęsia
26.Głowackiego Bartosza
27. Główna
28. Gnieźnieńska
29. Grażyny
30. Graniczna
31. Grochowskiego Alojzego
32. Harcerska
33. Harnasie
34. Hessa Wilhelma
35. Hipoteczna
36. Jagiellońska
37. Jagiełły Władysława
38. Jarzębinowa
39. Judyma
40. Kasprowicza Jana
41. Konopnicka
42. Konstantynów
43.  Konstruktorów
44.  Kosmonautów
45.  Krasińskiego Ignacego
46.  Królowej Jadwigi
47.  Ku Słońcu
48.  Lucyny Herc
49.  Magnoliowa
50.  Mickiewicza Adama
51.  Młodej Polski
52.  Moritza Wacława
53.  Niecała
54.  Ochotnicza
55.  Olszewskiego Karola
56.  Orla
57.  Orzeszkowej Elizy
58.  Paderewskiego Ignacego Jana
59.  Paganiniego Niccolo
60.  Pana Tadeusza
61.  Parysa
62.  Pasieczna
63.  Pielęgniarek
64.  Plewińskiego Erazma
65.  Podwale 3a
66. Poligonowa stara
67.  Powstańców Śląskich
68.  Porzeczkowa
69.  Prawiednicka
70.  Probostwo
71.  Projektowa
72.  Przyjaźni
73.  Pszczela
74.  Rapackiego Mariana
75.  Raszyńska
76.  Resorowa
77.  Romanowskiego Mieczysława
78.  Rymwida
79.  Sądowa
80.  Sierpińskiego Seweryna
81.  Strażacka
82.  Strzelecka
83.  Strzembosza
84.  Sulisławicka
85.  Sztajna Józefa
86.  Szafirowa
87.  Tetmajera – Przerwy Kazimierza
88.  Tokarska
89.  Ułanów
90.  Wajdeloty
91. Vetterów
92.  Wallenroda Konrada
93.  Weteranów
94. Wiejska
95.  Wilcza
96.  Wojenna
97.  Wrońska
98.  Wylotowa
99.  Wyścigowa
100.  Wyżynna
101.  Zdrowa
102.  Żywnego Wojciecha

III kolejność

1.  Aleja Róż
2.  Araszkiewicza
3.  Arnsztajnowej Franciszki
4.  Bandtkich
5.  Bartnicza
6.  Bażantowa
7.  Beatrycze
8.  Berylowa
9.  Beskidzka
10.  Biernata z Lublina
11. Bieszczadzka
12.  Biłgorajska
13.  Biskupie
14.  Blacharska
15.  Blachnickiego Franciszka księdza
16.  Bławatkowa
17.  Borelowskiego Marcina
18.  Broniewskiego Władysława
19.  Brzeskiej Magdaleny
20.  Cedrowa
21.  Chabrowa
22.  Ciepielewskiego Jana
23.  Cyda
24.  Czarneckiego Stefana
25.  Czeska
26.  Czwartaków
27.  Czwartek
28.  Dojazdowa
29.  Drewniana
30.  Dudzińskiego Juliusza
31.  Dwernickiego Józefa
32.  Dygasińskiego Adolfa
33.  Dziesiąta
34.  Dziubińskiej Heleny
35.  Farbiarska
36. Fiołkowa
37.  Firlejowska
38.  Fredry Aleksandra
39.  Gajowa
40.  Gałczyńskiego Konstantego – Ildefonsa
41.  Gęsia
42.  Gierymskiego Aleksandra
43.  Godebskiego Cypriana
44.  Gojawiczyńskiej Poli
45.  Goplan
46.  Gorczańska
47.  Gościnna
48. Grabowskiego
49.  Grottgera Artura
50.  Guliwera
51.  Handlowa
52.  Heloizy
53.  Herbowa
54.  Hiacyntowa
55.  Iglatowskiego Jana
56.  Irysowa
57.  Iwaszkiewicza Jarosława
58.  Izerska
59.  Jabłoniowa
60.  Jana Sawy
61.  Jarmarczna
62.  Jasińskiego
63.  Jaspisowa
64.  Jastrzębia
65.  Jaśminowa
66.  Jaworskiego Kazimierza Andrzeja
67.  Jemiołowa
68.  Jodłowa
69.  Julii
70.  Junoszy Klemensa
71.  Jurajska
72.  Karkonoska
73.  Karpacka
74.  Kasztelańska
75.  Konarskiego Stanisława
76.  Kopernika Mikołaja
77.  Korczaka Janusza
78.  Koryznowej
79.  Kossaka Juliusza
80.  Krajewskiego Rafała
81.  Kraszewskiego Józefa Ignacego
82.  Kresowa
83.  Krępiecka
84.  Kruka Michała
85.  Kryniczna
86.  Kryształowa
87. Księżycowa
88. Kuronia Jacka
89. Kurantowa
90.  Kwiatowa
91. Kwiatów Polnych
92.  Kwiecińskiego Jerzego
93.  Laury
94.  Lawendowa
95.  Lawinowa
96.  Lazurowa
97.  Legendy
98.  Lelka-Sowy Stefana
99.  Leśmiana Bolesława
100.  Leśna
101.  Lędzian
102.  Liliowa
103.  Lipniak
104.  Lisa Jana
105.  Łabędzia
106.  Łęczyńska (stara)
107.  Łowicka
108.  Łukasińskiego Waleriana
109.  Łużyczan
110.  Mackiewicza Józefa
111.  Makowa
112.  Małopolska
113.  Matki Teresy z Kalkuty
114.  Mgielna
115.  Michałowskiego Piotra
116.  Miernicza
117.  Mieszka I
118.  Miła
119.  Miodowa
120.  Mireckiego Franciszka
121.  Misjonarska
122.  Mochnackiego Maurycego
123.  Modrzejewskiej Heleny
124.  Modrzewiowa
125.  Moniuszki Stanisława
126.  Montażowa
127.  Morcinka Gustawa
128.  Motylowa
129.  Nataszy
130.  Narzędziowa
131.  Nowomiejska
132.  Ofelii
133.  Olchowa
134.  Olszynowa
135.  Orlanda
136.  Orłowskiego Aleksandra
137.  Pana Balcera
138.  Partyzantów
139.  Paśnikowskiego Baltazara
140.  Pawłowa Iwana
141.  Pienińska
142.  Piękna
143.  Platanowa
144.  Plater Emilii
145.  Pocka Jana
146.  Początkowa
147.  Podhalańska
148.  Poloniusza
149.  Porazińskiej Janiny
150.  Powstania Styczniowego
151.  Przemysłowa
152.  Przybylskiego Jacka
153.  Puchacza
154.  Pułaskiego Kazimierza
155.  Radości
156.  Radzyńska
157.  Reja Mikołaja
158.  Relaksowa
159.  Rogińskiego Wacława
160.  Romantyczna
161.  Rozmarynowa
162.  Rudnicka
163.  Rzemieślnicza
164.  Sachsów H. M.
165.  Samsonowicza Jana
166.  Sądecka
167.  Sempołowskiej Stefanii
168.  Sieciecha Wojciecha
169.  Siemiradzkiego Henryka
170.  Sienkiewicza Henryka
171.  Sieroszewskiego Wacława
172.  Skalista
173.  Skautów
174.  Skibińska
175.  Składowa
176.  Skowronkowa
177.  Skrzatów
178.  Skrzypcowa
179.  Sławin
180. Sławinek
181.  Słonecznikowa
182.  Słowackiego Juliusza
183.  Słowicza
184.  Słowikowskiego Michała księdza
185.  Snopkowska
186.  Sobótki
187.  Solarza Ignacego
188.  Sowia
189.  Spacerowa
190.  Staffa Leopolda
191.  Startowa
192.  Struga Andrzeja
193.  Strumykowa
194.  Sudecka
195.  Szczytowa
196.  Szelburg – Zarembiny Ewy
197.  Szerokie
198.  Szkolna
199.  Szmaragdowa
200.  Szpinalskiego Stanisława
201.  Szwejka
202.  Śliwińskiego Józefa
203.  Ślusarska
204.  Śmiałego Bolesława
205.  Śniadeckiego Jana
206.  Świerkowa
207.  Świętochowskiego Aleksandra
208.  Świętokrzyska
209.  Tatiany
210.  Topolowa
211.  Towarowa
212.  Traugutta Romualda
213.  Tristana
214.  Trześniowska
215.  Tulipanowa
216.  Urmowskiego Leona
217.  Urocza
218.  Urzędowska
219.  Wądolna
220.  Wertera
221.  Wesoła
222.  Wielkopolska
223.  Wiercieńskiego Henryka
224.  Willowa – serwisówki
225.  Wokulskiego
226.  Wolińskiego
227.  Wójtowicza Michała
228.  Wspólna
229.  Wysockiego Piotra
230.  Wyspiańskiego Stanisława
231.  Zabłockiego Franciszka
232.  Zadębie
233.  Zakładowa
234.  Zamenhofa Ludwika
235.  Zapolskiej Gabrieli
236.  Zgodna
237.  Ziółkowskiego Wiktora
238.  Zuchów
239.  Żelazna
240.  Żeromskiego Stefana
241.  Żywiecka
242.  Żmigród

 

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

1. 1 Maja
– chodnik od ul. Lubelskiego Lipca ’80 do Al. Zygmuntowskich
2. 3 Maja
– chodnik od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Radziwiłłowskiej
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Cichą
– przejścia dla pieszych przez ul. Radziwiłłowską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. I Armii Wojska Polskiego
3. I Armii Wojska Polskiego
– zatoka parkingowa na wysokości Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
4. Armii Krajowej
– chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Jana Pawła II do ul. Monte Cassino
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
– przejście podziemne wraz z przyległymi schodami
– przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jutrzenki
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino
5. Abramowicka
– chodnik na wysokości szpitala
6. Andersa Władysława aleja
– chodniki wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– kładka dla pieszych ze schodami
– ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową przez stary most do ul. Turystycznej
7. Archidiakońska
8. Bajkowskiego Wacława
– chodnik wzdłuż ogrodzenia Ratusza
– przejście dla pieszych
9. Bernardyńska
– chodnik od browaru do ul. Zamojskiej
– od ul. Plac Wolności do Deptaka
10. Biała
– jezdnia wraz z chodnikiem
11. Biernackiego Mieczysława
– chodnik wzdłuż skweru od ul. Lubartowskiej do ul. Sierocej
– Biernackiego / Lubartowska / Ruska – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
12. Bohaterów Monte Cassino
– chodnik od ul. Armii Krajowej do ul. Tomasza Zana (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
13. Brama Krakowska wraz z placem przed Bramą Krakowską do przejścia dla pieszych przez
ul. Królewską
14. Bramowa
15. Bronowicka
– chodnik wzdłuż parku
16. Bursztynowa
– ciąg pieszy pomiędzy ul. Ametystową a ul. Szafirową
– chodnik do pętli autobusowej (os. Widok)
17. Chemiczna
– chodnik od ronda przy markecie OBI wraz z przejściami dla pieszych przez al. Wincentego Witosa do ul. Krańcowej (obie strony)
18. Chodźki Witolda
– chodnik przy pętli trolejbusowej
19. Choiny
– chodnik od ul. Szwajcarskiej do ul. Józefa Elsnera  (po stronie szkoły)
– chodnik od pętli przy ul. Paderewskiego do granic miasta (strona lewa)
20. Czapskiego
– chodnik obie strony
21. Czechowska
– parking przy skrzyżowaniu z ul. Lubomelską
– chodnik przy ul. Chmielnej i miejscach parkingowych
22. De Tramecourta Jerzego
– jezdnia wraz z chodnikiem po stronie skarpy
23. Diamentowa
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wrotkowską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Eugeniusza Romera
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Medalionów
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Krochmalnej do ul. Romera (obie strony)
– chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Krochmalnej do przejscia dla pieszych na wysokości posesji ul. Samsonowicza 1
24. Długosza
– chodnik przy Ogrodzie Saskim
25. Dolna 3 Maja
– schody do ul. Chmielnej
– schody do ul. Niecałej
26. Dolna Panny Marii
– chodnik wzdłuż parkingu
– schody i chodnik przy bursie
27. Dominikańska
28.  Doświadczalna
– chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Józefa Franczaka „Lalka” do ul. Jagiełły Władysława
29. Dożynkowa
– chodnik
30. Droga Męczenników Majdanka
– chodniki wraz ze ścieżką rowerową od ul. Łęczyńskiej do pętli trolejbusowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od pętli trolejbusowej do ul. Dekutowskiego
– schody oraz zjazd na skarpie za wiaduktem prowadzące do ul. Długiej
31. Ducha Bolesława Gen.
– chodnik od ul. Północnej do przystanku MPK wraz z przejściem dla pieszych
– chodnik od al. Solidarności do pierwszego przejścia dla pieszych (strona lewa)
– chodnik od drogi serwisowej do ul. Willowej strona lewa (przy terenie zielonym)
32. Dunikowskiego
– chodnik na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kruczkowskiego (prawa strona)
33. Dywizjonu 303
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Długiej do ul. Nadrzecznej (obie strony)
34. Elsnera Józefa
– chodnik od ul. Choiny do ul. Symfonicznej (po stronie szkoły)
– chodnik ze ścieżką rowerową
35. Fabryczna / Droga Męczenników Majdanka / Łęczyńska / Wolska
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
36. Fabryczna
– chodnik od ronda na Klinie do ul. Kościelnej (prawa strona), wraz z chodnikami na moście
– chodnik wzdłuż parku
– chodnik od ul. Bronowickiej do wjazdu do Gali
37. Fabryczna/Unii Lubelskiej/Al. Zygmuntowskie/Lubelskiego lipca 80/1 Maja
– przejscia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
38. Filaretów
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami na wysokości Alei Marzeń
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami i zjazdami na wysokości ul. Leszka Czarnego
39. Franczaka Józefa „Lalka”
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej
40. Głęboka
– schody do Osiedla Piastowskiego
– schody do ul. Pana Tadeusza (3 szt.)
– chodnik od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Filaretów (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Wileńskiej do ul. Filaretów (prawa strona)
41. Głęboka / Filaretów
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
42. Głęboka / Narutowicza / Nadbystrzycka / Muzyczna
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
43. Głęboka / Pagi / Wileńska
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
44. Gospodarcza
– chodnik od ul. Hutniczej do ul. Mełgiewskiej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
– schody prowadzące do ul. Motorowej
– schody prowadzące do ul. Montażowej
– chodnik od ul. Kresowej do ul. Mełgiewskiej (lewa strona wraz z przejściami dla pieszych)
45. Grenadierów
– chodnik od ul. Droga Męczenników Majdanka (prawa strona)
46. Grodzka
47. Gruella Teodora
48. Hempla Jana / Peowiaków
– chodnik wokół terenu zielonego
49. Hutnicza
– przejścia podziemne (x2) wraz wypustami
50. Jagiellońska
– schody do ul. gen. Józefa Zajączka
51. Jana Pawła II
– schody do ul. Perłowej
– schody do przystanku MPK do ul. Szmaragdowej
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Filaretów do ul. Nadbystrzyckiej (prawa strona)
– przejście dla pieszych na wysokości marketu LIDL
–  przejście podziemne wraz z przyległymi schodami przy kościele Św. Rodziny
– przejście podziemne wraz z przyległymi schodami przy markecie Biedronka
– schody do ul. Szczytowej
– przejście dla pieszych przy ul. Watykańskiej
– przejścia dla pieszych przy ul. Granitowej
– Jana Pawła II / Roztocze / Jantarowa – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
– Jana Pawła II / Armii Krajowej – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
– Jana Pawła II / Nadbystrzycka / Krochmalna – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Filaretów
– schody do Alei Marzeń
– przejście dla pieszych na wysokości Alei Marzeń
52.  Jasna
– chodnik wzdłuż parkingu oraz parking
53. Jezuicka
54. Junoszy
– schody do ul. Ćwiklińskiej
55. Kalinowszczyzna
– Chodnik od. Al. Gen. Wł. Andersa do ul. Towarowej (lewa strona)
– Chodniki wzdłuż skarp miejskich (obie strony)
– Chodnik wzdłuż Cmentarza Żydowskiego
56.  Kapucyńska
– parking przy galerii
– przejście dla pieszych przy Deptaku
57. Karskiego Jana
– chodnik (obie strony)
58. Kompozytorów Polskich aleja
– schody od ul. Niccolo Paganiniego 9 do al. Kompozytorów Polskich
– schody od ul. Niccolo Paganiniego 11 do al. Kompozytorów Polskich
– chodnik od al. Solidarności do al. Mieczysława Smorawińskiego (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od al. Mieczysława Smorawińskiego do ul. Koncertowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania  z ul. Koncertową
– skrzyżowanie Kompozytorów Polskich al. / al. Solidarności / Lubomelska / Północna-przejścia dla pieszych przez al. Solidarności i ul. Północną (strona wschodnia i zachodnia)
59. Kosmowskiej Ireny
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Kosmowskiej / Kurantowej
– schody od ul. Partyzantów do ul. Kosmowskiej
60. Kościuszki
– parking przy Poczcie Głównej
61. Koryznowej Marii
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Andersa do ul. Niepodleglości (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
62. Kozia
63. Krakowskie Przedmieście
– parkingi po obu stronach ulicy
– deptak ul. Krakowskie Przedmieście – teren pomiędzy latarniami łącznie z wlotami do ulic bocznych (Wróblewskiego, Staszica, Świętoduska)
– chodnik od ul. Plac Litewski do ul. 3 Maja (prawa strona)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. 3 Maja, ul. Hugona Kołłątaja,
ul. Fryderyka Chopina, ul. Ewangelicką i ul. Wieniawską
64. Krańcowa
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Droga Męczenników Majdanka do al. Witosa (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodniki od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Długiej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
65. Kraśnicka Aleja
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Raszyńską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II
– chodnik od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
66. Krochmalna
– chodnik wzdłuż skweru miejskiego
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Krochmalnej 22
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Diamentową
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od al. Jana Pawła do początku ścieżki rowerowej
67. Królewska
– chodnik przy Katedrze od ul. Podwale do Placu Katedralnego
– 3 przejścia dla pieszych
68. Kruczkowskiego
– chodnik na odcinku od ul. Dunikowskiego wzdłuż nieruchomości Szpitala Kolejowego
69. Ku Farze
70. Kunickiego Władysława
– chodnik od ul. Adama Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej (strona prawa)
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Pochyłą, ul. Nowy Świat, ul. Piaskową, ul. Pawią, ul. Chłodną, ul. Dywizjonu 303, ul. Wyścigową, ul. Mickiewicza, ul. Zemborzycką
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kunickiego / Wolska / Plac Bychawski / 1 Maja
71. Leszczyńskiego Stanisława
– parking przy stadionie KS Lublinianka
72.  Lipowa
– chodnik wzdłuż cmentarza i skweru przy cmentarzu
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej i Okopową
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia
73. Lotnicza
– chodnik od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Topolowej (lewa strona)
74. Lubartowska
– chodnik od ul. Bajkowskiego do ul. Świętoduskiej przy strefie płatnego parkowania
– 4 przejścia dla pieszych
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Lubartowska /  Unicka / Obywatelska / Spółdzielczości Pracy
75. Lubelskiego Lipca 80′
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową (obie strony)
76. Lubomelska
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Czechowską
– chodnik od ul. Czechowskiej do al. Solidarności (obie strony)
– przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z al. Solidarności od przejścia dla pieszych przez al. Solidarności strona wschodnia do strony zachodniej
77.  Lubartowska
– chodnik od ul. Biernackiego do posesji nr 30 przy ul. Lubartowskiej
78. Lwowska
– chodnik (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– Schody (4x) od ul. Lwowskiej do ul. Krzemienieckiej wraz z tunelem  pod ul. Lwowską
79. Łęczyńska
– chodnik od kładki do ul. Firlejowskiej
– schody od przystanku MPK do ul. Przyjaźni
80. Magnoliowa
– chodnik wzdłuż szkoły
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Bazylianówka
81. Mełgiewska
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Emanuela Grafa do skrzyżowania z drogą serwisową przy markecie CASTORAMA (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– schody i zjazdy od ul. Montażowej do przystanku
82. Metalurgiczna
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Grygowej
83. Morwowa
– chodnik od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej (lewa strona)
84. Nadbystrzycka
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Tomasza Zana do ul. Krochmalnej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
– przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tomasza Zana
– przejście dla pieszych przy ul. Zachodniej
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Krochmalnej do ul. Tomasza Zana (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych
85. Nałęczowska
– chodnik od ul. Morwowej do ul. Przyjacielskiej (lewa strona)
– chodnik od ul. Przyjacielskiej do ul. Gnieźnieńskiej wraz z przejściami dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską (lewa strona)
– chodnik od al. Kraśnickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
86. Nałkowskich
– chodnik po stronie ul. Biskupa Mariana Fulmana
– chodnik od ul. Wapowskiego do ul. Romera (strona prawa)
87. Narutowicza Gabriela
– teren przy pomniku Kochanowskiego
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z al. Józefa Piłsudskiego i ul. Lipową
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego i ul. Okopową
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kapucyńską
– parking przy budynku UMCS
88. Noworybna
– wjazd na Stare Miasto
89. Ofiar Katynia
– chodnik od ul. Lipowej (lewa strona) bezpośrednio przy jezdni
90. Okopowa
– parking – zatoka przy budynku DOKP
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina, ul. Jana Hempla
91. Olejna
92. Orkana Władysława
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
– schody do parkingu do przy ul. Biedronki
– przejścia podziemne wraz z przyległymi schodami
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Poznańską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Zwycięską
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Roztocze
93. Pagi Lesława
– chodnik wraz ze schodami od ul. Głębokiej do końca garaży (obie strony)
94. Piłsudskiego Józefa al.
– chodnik od ul. Dolna Panny Marii do mostu (lewa strona), chodniki na moście (obie strony)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii
– chodnik od Al. Zygmuntowskich do ul. Młyńskiej (prawa strona)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca ’80, ul. Młyńską
95.  Plac Czechowicza
– chodniki wokół terenu zielonego
96.  Plac Dworcowy
– plac przed PKP – jezdnia, parkingi
97.  Plac Litewski
– parking przy Hotelu EUROPA
98.  Plac Łokietka
99.  Plac Wolności
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wróblewskiego
100.  Plac Zamkowy
101. Plagego – Laśkiewicza
– schody – 3 sztuki
102. Podwale
– chodnik do siedziby Straży Miejskiej Miasta Lublin
– chodnik od Placu Zamkowego do schodów prowadzących na Plac Po Farze
103. Podzamcze
– schody do ul. Czwartek
– chodnik od ul. Ruskiej do ul. Unickiej
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Podzamcze/Lwowska/Ruska
104. Poligonowa:
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową
105. Poniatowskiego Józefa
– chodnik od ul. Popiełuszki do wiaduktu Poniatowskiego (obie strony)
106. Popiełuszki Jerzego księdza
– chodnik od ul. Bartosza Głowackiego do al. Sikorskiego (obie strony)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Poniatowskiego
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Głowackiego
107. Północna
– chodnik od ul. Kompozytorów Polskich do ul. Lipińskiego (wraz z przejściami dla pieszych strona prawa)
– chodnik od ul. Lipińskiego do ul. Gen. Ducha wraz z przejściami dla pieszych strona lewa)
108. Prusa Bolesława
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Prusa / Jaczewskiego /  Północna / Biernackiego
109. Przechodnia
110. Racławickie Aleje
– chodnik przy Ogrodzie Saskim
– chodnik od ul. Grottgera do wjazdu do hotelu Merkury
– chodnik od ul. Długosza do al. Sikorskiego (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od ul. Łopacińckiego do al. Kraśnickiej (lewa strona wraz z przejściami dla pieszych
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Hieronima Łopacińskiego
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Lipową
111. Romera Eugeniusza
– chodnik od ul. Diamentowej do pętli autobusowej (strona lewa)
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Nałkowskich 78
112. – przejście dla pieszych na wysokości ul. Medalionów
113. Roztocze
– chodnik od ul. Wielkopolskiej do al. Kraśnickiej (obie strony)
114. Ruska
– chodnik od ul. Lubartowskiej do ul. Podzamcze (lewa strona)
– chodnik od ul. Lubartowskiej do ul. Podzamcze (prawa strona)
115. Rybna
116. Rynek
117. Sikorskiego Władysława gen. aleja
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
– chodnik obie strony wraz z przejściami dla pieszych
118. Smorawińskiego Mieczysława aleja
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Kompozytorów Polskich do Wiaduktu Poniatowskiego (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– kładka dla pieszych pomiędzy ul. Lipińskiego a ul. Kiepury wraz ze schodami
– kładki dla pieszych wraz ze schodami oraz zjazdami przez łącznice węzła drogowego Poniatowskiego po północnej stronie al. Solidarności
– chodniki na wiadukcie nad al. Smorawińskiego pomiędzy ul. Lipińskiego a ul. Kiepury oraz schody do al. Smorawińskiego
– chodnik (obie strony) na wiadukcie Poniatowskiego
119. Snopkowska
– schody do ul. Józefa Poniatowskiego
120. Solidarności aleja
– przejście dla pieszych przez al. gen. Władysława Sikorskiego
– przejście dla pieszych przez al. Sikorskiego od ul. Północnej do ul. Puławskiej
– Solidarności / Wodopojna – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
– Solidarności / Prusa / Dolna 3 Maja – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
– chodnik od ul. Lubomelskiej do ul. Wodopojnej (prawa strona)
121. Sowińskiego Józefa
– chodnik od  ul. Weteranów do ul. Głębokiej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
122. Spokojna
– chodnik po stronie skarpy
123. Spółdzielczości Pracy
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Mieczysława Smorawińskiego do granic miasta (lewa strona) i od al. Mieczysława Smorawińskiego do ul. Dożynkowej (prawa strona)
– przejścia dla pieszych przy al. gen. Władysława Andersa
– chodnik na wysokości pomnika przy skrzyżowaniu Sp. Pracy / Obywatelska
124. Szambelańska
125. Szeligowskiego Tadeusza
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Szeligowskiego / Elsnera / Związkowa
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od ul. Północnej do ul. Smorawińskiego (obie strony)
126. Szkolna
– chodnik od ul. Czwartek do ul. Ks. Słowikowskiego (lewa strona)
– Ulica wraz chodnikami na odcinku od ul.Ks. Słowikowskiego do ul. Ruskiej (wraz ze schodkami)
127. Turystyczna
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Kasprowicza
128. – przejścia dla pieszych przy Leclerku
129. Tumidajskiego Kazimierza
– chodnik wzdłuż murku wraz ze schodami do al. Andersa  (2x)
130. Tysiąclecia Aleje
–  przejście dla pieszych przy al. Unii Lubelskiej
– kładka (schody i rampy) na ciągu Łęczyńska – Hutnicza
– chodnik od. Placu Zamkowego do al. Unii Lubelskiej oraz droga dojazdowa do Zamku
– chodnik od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej (prawa strona)
– przejście dla pieszych przy Placu Zamkowym
– Tysiąclecia / Lwowska / Unii Lubelskiej – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania (po stronie wschodniej i zachodniej)
– Tysiąclecia / Lubartowska / Solidarności – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania (po stronie północnej i wshodniej)
131. Unii Lubelskiej aleja
– chodnik i ścieżka rowerowa obie strony wraz z przejściami dla pieszych
132. Wallenroda Konrada
– chodnik od Domu Kultury do ZUS
133. Wapowskiego
– chodnik prawa strona od ul. Nałkowskich
– chodnik przedłużenie ul. Wapowskiego
134. Warszawska aleja
– chodnik od ronda im. Honorowych  Krwiodawców do al. Solidarności – obie strony wraz z przejściami dla pieszych
– chodnik od ul. Agronomicznej do przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 14 (wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od ul. Zbożowej do przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 14 (wraz z przejściami dla pieszych)
– przejścia dla pieszych przez ul. Zbożową i ul. Agronomiczną
– przejście dla pieszych przy ul. Głównej
135. Willowa
– chodnik od ul. Poligonowej do ul. Relaksowej (wraz z przejściami dla pieszych prawa strona)
– chodnik od ul. Bogdanówka do ul. Sławinkowskiej (wraz z przejściami dla pieszych prawa strona)
– chodnik od ul. Gen. Ducha do pierwszego przejścia dla pieszych przez ul. Willową (lewa strona)
– chodnik od ul. Relaksowej do ul. Sławinkowskiej (wraz z przejściami dla pieszych strona lewa)
– Willowa / Sławinkowska / Gajowa – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
136. Witosa Wincentego aleja
– chodnik od ul. Łęczyńskiej do ul. Krańcowej (strona prawa)
137. Witosa/Doświadczalna
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
138. Wojciechowska
– chodnik od al. Kraśnickiej do Zespołu Szkół Elektronicznych (lewa strona)
– chodnik od al. Kraśnickiej do ul. Morwowej  (prawa strona)
139. Wolska
– chodnik na moście (obie strony)
– chodnik od ul. Fabrycznej do nieruchomości PGE (strona prawa)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Droga Męczenników Majdanka do mostu (strona lewa)
140. Wyszyńskiego Stefana Prymasa
– chodnik od ul. Królewskiej do końca barierek (z wyłączeniem chodnika przy sklepie
141. EXODUS) – obie strony
142. Zamkowa
– ul. Zamkowa wraz z chodnikami
– schody z ul. Zamkowej do Placu Zamkowego (przy budynku Grodzka 36a)
143. Zamojska
– chodnik od ul. Rusałka do Mostu im. Lutosławskiego na rzece Bystrzycy
– Stary Most na rzece Bystrzycy
144. Zamojska / Bernardyńska
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
145. Zamojska / Farbiarska / Misjonarska
– chodnik wzdłuż skweru
146. Zamojska / Unii Lubelskiej
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania
147. Zana Tomasza
–  przejście podziemne i schody
– przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wileńską i ul. Bohaterów Monte Cassino
– chodnik od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
148. Zaułek Hartwigów
149. Zemborzycka
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Budowlaną
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Diamentową
150. Złota
151. Zwycięska
– schody na skarpie przy skrzyżowaniu z ul. Władysława Orkana
152. Zygmuntowskie Aleje
– chodnik od Mostu im. Lutosławskiego do wjazdu do pawilonu sportowego Motoru

Wykaz ścieżek rowerowych stałego ręcznego zimowego utrzymania

1. Andersa
2. Droga Męczenników Majdanka
3. Dywizjonu 303
4. Elsnera
5. Filaretów
6. Głęboka
7. Jana Pawła II
8. Koryznowej
9. Krańcowa
10.  Krochmalna
11.  Mełgiewska
12.  Nadbystrzycka
13.  Smorawińskiego
14.  Spółdzielczości Pracy
15.  Szeligowskiego
16.  Lubelskiego Lipca 80
17.  Kompozytorów Polskich

    Wykaz chodników stałego ręcznego zimowego utrzymania w strefie płatnego     parkowania

1. I Armii Wojska Polskiego – pos. 1, 3, 7, 9
2. Bernardyńska – pos. 7, 7a, 11, 20, 22, 28
3. Bieczyńskiego – prawa strona do ul. Wieniawskiej
4. Boczna Furmańskiej – od ul. Furmańskiej do pos. Plac zamkowy 4
5. Bulwarowa – pos. 5, 3
6. Cicha – pos. 2, 4
7. Chopina – pos. 1, 3 , 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
8. Staszica – chodnik przy posesji 11 i 14 A
9. Cyrulicza – całość
10. Czechowska – chodnik przy zatoce parkingowej przy ul. Chmielnej
11.  Czysta – pos. Wieniawska 6
12.  De Tramecourta – prawa strona od ul. Spokojnej do wjazdu do UW
13.  Farbiarska – pos.
14.  Furmańska – całość
15. Górna – prawa strona od ul. Narutowicza
16.  Hipoteczna- zatoka przy pos. 4
17.  Jasna – prawa srona od ul. Wieniawskiej
18.  Karłowicza – pos. 1, 3, 4 oraz pos. Chopina 6,
19.  Karmelicka – pos. 1, 3, 5
20.  Kościuszki – lewa strona od ul. Peowiaków
21.  Krótka – prawa strona od ul. Jasnej
22.  Krucza – całość
23.  Leszczyńskiego – przy UM
24.  Lipowa – pos. 10, 20, 20a, 22, pomiędzy pos. 23 a 27, pos. 17 (wjazd do cmentarza)
25.  Lubartowska – lewa strona od ul. Bajkowskiego do łącznika z ul. Świętoduską, prawa strona od ul.od ul. Olejnej do ul. Noworybnej
26.  Lubomelska – przu Urzędzie Marszałkowskim
27.  Marii Curie Skłodowskiej – lewa strona od ul. Lipowej, przy boisku Liceum
28.  Miła – całość
29.  Niecała – pos. 1, 1a
30.  Okopowa – pos. 4a, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 22
31.  Piłsudkiego – pos. 3, 5, 8a, 9, 10, 12, 14
32.  Sądowa – pos. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12
33.  Wieniawska – chodnik od ul. Czystej do ul. Bieczyńskiego

„Informator zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2016/2017” w prezentacji pdf ….

 

p_title