Zimowe utrzymanie 2019/2020

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin

w sezonie 2019/2020

p_title

Zgłoszenia:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny:

tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00
od poniedziałku do piątku

tel. (81) 466 57 89 w godzinach 7:30 – 21:00
w sobotę , niedzielę i święta;

w pozostałych godzinach
Straż Miejska Miasta Lublin
tel. 986

 

Zimowe utrzymanie dróg publicznych

Za zimowe utrzymanie dróg publicznych (utrzymanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych w pasach drogowych) na terenie miasta Lublin odpowiada Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Zarząd obejmuje też zimowym utrzymaniem część dróg wewnętrznych.

Zarząd odpowiada za odśnieżanie dróg o łącznej długości: 675,85 km

w tym dróg publicznych – 589,35 km

dróg krajowych – 7,7 km

dróg wojewódzkich – 37,00 km

dróg powiatowych – 147,53 km

dróg gminnych 399,12 km

oraz

dróg wewnętrznych – 86,50 km

Rejony zimowego utrzymania miasta

Lublin jest podzielony na siedem rejonów zimowego utrzymania dróg:

Rejon I stanowią granice:

granica miasta – ul. Choiny – ul. Szeligowskiego – al. Smorawińskiego –

al. Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – ul. Lwowska – al. Tysiąclecia –

al. Solidarności – ul. Sikorskiego – odcinek al. Kraśnicka – ul. Grabowa – al. Solidarności – granica miasta.

W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Choiny – ul. Szeligowskiego – al. Solidarności –

ul. Grabowa.

W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Smorawińskiego (od Szeligowskiego do Sp. Pracy) –

al. Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – ul. Lwowska – ul. Sikorskiego –

al. Kraśnicka.

Rejon II stanowią granice:

granica miasta – ul. Metalurgiczna – ul. Mełgiewska – al. Tysiąclecia – ul. Lwowska –

ul. Podzamcze – ul. Unicka – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego – ul. Szeligowskiego – ul. Choiny – granica miasta.

W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Metalurgiczna – ul. Mełgiewska – ul. Lwowska – ul. Podzamcze – ul. Unicka – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego (od Sp. Pracy do Szeligowskiego).

W skład rejonu nie wchodzą ulice: rondo Turystyczna/Mełgiewska z estakadą – al. Tysiąclecia

z rondem przy zamku – ul. Szeligowskiego – ul. Choiny.

Rejon III stanowią granice:

granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – ul. 1-go Maja – ul. Unii Lubelskiej –

al. Tysiąclecia – ul. Mełgiewskiej do ronda z ul. Turystyczną – ul. Mełgiewska – ul. Metalurgiczna – granica miasta.

W skład rejonu wchodzą ulice: al. Tysiąclecia – odcinek ul. Mełgiewskiej do ronda

z ul. Turystyczną, razem z rondami.

W skład rejonu nie wchodzą ulice: ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – ul. 1-go Maja – ul. Unii

Lubelskiej – ul. Mełgiewska – ul. Metalurgiczna.

Rejon IV stanowią granice:

granica miasta – linia kolejowa Warszawa – Lublin, ul. Nadbystrzycka – rzeka Bystrzyca

ul. Stadionowa – ul. Lubelskiego Lipca 80 – Plac Bychawski – ul. Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta.

W skład rejonu wchodzą ulice: odcinek ul. Nadbystrzyckiej od wiaduktu kolejowego do ronda

z ul. Jana Pawła II – odcinek ul. Lubelskiego Lipca 80 – Plac Bychawski – ul. Kunickiego –

ul. Abramowicka.

W skład rejonu nie wchodzą ulice: rondo ul. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka, ul. Stadionowa.

Rejon V stanowią granice:

granica miasta – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Narutowicza –

ul. Muzyczna – rzeka Bystrzyca – rondo ul. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta.

W skład rejonu wchodzą ulice: rondo ul. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka.

W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Narutowicza – ul. Muzyczna – odcinek ul. Nadbystrzyckiej od ronda z Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego.

Rejon VI stanowią granice:

granica miasta – al. Solidarności – ul. Grabowa – al. Kraśnicka – ul. Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta.

W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Sikorskiego – al. Kraśnicka.

W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Solidarności – ul. Grabowa.

Rejon VII stanowią granice:

ul. Sikorskiego – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Unii Lubelskiej – ul. 1-go Maja –

Plac Bychawski – ul. Lubelskiego Lipca 80 – ul. Stadionowa – ul. Muzyczna – ul. Narutowicza –

ul. Lipowa – Al. Racławickie.

W skład rejonu wchodzą ulice: ul. Unii Lubelskiej – ul. 1-go Maja – ul. Stadionowa – ul. Muzyczna – ul. Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie.

W skład rejonu nie wchodzą ulice: Sikorskiego – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Plac Bychawski – odcinek ul. Lubelskiego Lipca 80 od Cukrowniczej do Placu Bychawskiego.

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg w Lublinie:

 

Opis standardów (kolejności) zimowego utrzymania

Standard

Opis standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

I

jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody

dotyczy jezdni i poboczy

– śnieg luźny może zalegać do 2 godz.

– błoto pośniegowe może
występować do 4 godz.

– nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych

– gołoledzi 2 godz.

– szronu 2 godz.

– szadzi 2 godz.

– lodowicy 4 godz.

– śliskości pośniegowej 4 godz.

II

jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

– śnieg luźny może zalegać do 4 godz.

– błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu

– gołoledzi 4 godz.

– szronu 4 godz.

– szadzi 4 godz.

– lodowicy 5 godz.

– śliskości pośniegowej 5 godz.

III

dotyczy również odcinków ulic objętych interwencyjnym zimowym utrzymaniem. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:

– skrzyżowaniach z drogami twardymi i liniami kolejowymi

– odcinkach o pochyleniu >5%

– obiektach mostowych

– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.

– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

– zaspy mogą występować do 6 godz.

w miejscach wymienionych
w kol. 3:

– gołoledzi 5 godz.

– szronu 5 godz.

– szadzi 5 godz.

– lodowicy 5 godz.

– śliskości pośniegowej 6 godz.

Do akcji zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin przygotowany jest następujący sprzęt:


solarki opłużone duże – 39 szt.
solarki małe – 14 szt.

ciągniki o mocy powyżej 75KM – 7 szt.

ciągniki o masie 1,9 ton – 15 szt.
ładowarki – 7 szt.
równiarki lub pługi wirnikowe – 7 szt.
samochód do wywozu śniegu – 8 szt.

Magazyn soli drogowej

Odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych

Chodniki, place, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-jezdne odśnieżane są mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu z ręcznym wykończeniem. Schody, przejścia dla pieszych oraz kładki, odśnieżane są przez brygady ręczne.
W stałym zimowym utrzymaniu znajduje się 502 508 m2 chodników, parkingów, ścieżek rowerowych,schodów, kładek dla pieszych, skrzyżowań i przejść dla pieszych.
Pozostałe utrzymywane są w tzw. trybie interwencyjnym, tj. na zgłoszenie.

Wykaz ulic, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem
i są odśnieżane w przedstawionej kolejności


Zapraszamy do zapoznania się z wykazami miejsc, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. Pozostałe ulice, chodniki, place, schody i kładki dla pieszych będą odśnieżane w miarę potrzeb, tj.: po zgłoszeniu mieszkańców (czyli w tzw. trybie interwencyjnym). Równocześnie wyjaśniamy, że odśnieżanie interwencyjne będzie następowało po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów ręcznego odśnieżania objętych stałym utrzymaniem.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00
od poniedziałku do piątku;

tel. (81) 466 57 89 w godzinach 7:30 – 21:00
dostępny w sobotę, niedzielę i święta;

w pozostałych godzinach
tel. 986 Straż Miejska Miasta Lublin

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

 

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem wg kolejności odśnieżania

“Informator zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2019/20” w prezentacji pdf ….

p_title