ulica tagged posts

Przebudowa ul. Głuskiej

Przebudowa ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta.
p_title

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę ul. Głuskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, wykonaniem nowej geometrii skrzyżowania ul. Głuskiej z ul. Wyzwolenia, budową chodników, zatok przystankowych oraz zjazdów na przyległe posesje.
Przebudowie uległy również obiekty inżynierskie, tj. most na rzece Czerniejówce oraz przepust pod ul. Głuską...

więcej