Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy

 Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Droga Męczenników Majdanka,                 ul. Lipowej, ul. Pszczelej, ul. Bełżyckiej w Lublinie na czas „Wszystkich Świętych”

Dotyczy: cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka

1. ul. Cmentarna

W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dniach od 28 października (rano) do 3 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu. Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy będą obowiązywały znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za kamieniarzami) do ronda im. Janusza Krupskiego.

Na parking za pawilonami hand...

więcej

Utrudnienia w ruchu 20221010

Utrudnienia w ruchu

Stan na dzień 10 października 2022r.

Lp.UlicaRodzaj robótUtrudnienia odUtrudnienia do
1.Unii Lubelskiej
obiekt mostowy
nad rz. Bystrzycą
w stronę ronda
Lubelskiego Lipca 80
Ograniczenie tonażu do 10 ton,
ograniczenie prędkości do 30km/h
wygrodzenie lewego pasa ruchu na łączniku ul. Zamojskiej i na al. Unii Lubelskiej
5.02.2020Do czasu remontu
2.Gazowa Budowa dworca metropolitalnego,
wprowadzenie jednego kierunku od Ronda Sportowców do drogi wewnętrznej na terenie budowy
06.06.2022

10.10.2022
31.12.2022
3.MłyńskaBudowa dworca
wprowadzenie jednego kierunku od drogi wewnętrznej w stronę ronda Sportowców,
utrzymanie ruchu dwukierunkowego w stronę ul. Dworcowej
11.08.2021

10.10.2022
31.12.2022
4.Rondo SportowcówPrzebudowa, zawężenie, utr...

więcej

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

p_title

28 września 2022r. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, przyznanych w ogólnopolskim otwartym konkursie “Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony  Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Jednym z finalistów, tego prestiżowego konkursu został Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, za zrealizowane zadanie, pn. “Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul...

więcej

Zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania- informacja.

                           Zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania- informacja.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że od dnia 1 października 2022r. nastąpi zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Nowe ceny obejmą zarówno opłaty jednorazowe jak i abonamentowe we wszystkich czterech obszarach, na które podzielona jest Strefa Płatnego Parkowania i wzrosną średnio o około 15%.

Za pierwszą godzinę w Podstrefie A  kierowcy zapłacą 4,50 zł. Opłata za drugą godzinę wzrośnie do 5,40 zł, a za trzecią do 6,40 zł. Natomiast  stawka za czwartą i każdą kolejną godzinę wyniesie 4,50 zł. W pozostałych podstrefach nowe ceny od października wyniosą:
    • w Podstrefie B
        ◦ pierwsza godzina postoju – 2,80 zł,
        ◦ d...

więcej

Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

stan na dzień 21 września 2022r.

Lp.UlicaRodzaj robótUtrudnienia odUtrudnienia do
1.
Unii Lubelskiej
obiekt mostowy
nad rz. Bystrzycą
w stronę ronda
Lubelskiego Lipca 80
Ograniczenie tonażu do 10 ton,
ograniczenie prędkości do 30km/h
wygrodzenie lewego pasa ruchu na łączniku ul. Zamojskiej i na al. Unii Lubelskiej
5.02.2020Do czasu remontu
2.GazowaBudowa dworca metropolitalnego, wprowadzenie jednego kierunku od strony Ronda Sportowców06.06.202230.09.2022
3.MłyńskaBudowa dworca
wprowadzenie jednego kierunku od Dworcowej w stronę ronda Sportowców
11.08.202131.12.2022
4.FurmańskaCałkowite zamknięcie ulicy, zwieszenie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, ograniczenie swobody ruchu pieszego na ciągach pieszych26.07.202231.10...

więcej

Zmiana wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmiana wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

p_title

Uchwała nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022r. zmieniająca uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin.

 

Uchwała nr 1277XLII2022 Rady Miasta Lublin

p_title

więcej

ul. Sławinkowska – zakończenie prac

Ul. Sławinkowska – zakończenie prac

p_title

Z początkiem września zakończone zostały roboty realizowane w ramach zadania “Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na przebudowie chodnika w ul. Sławinkowskiej po stronie wschodniej, na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie posesji Sławinkowska 74 do skrzyżowania z ul. Mieczykową w Lublinie”.

slawinkowska_1.jpg

slawinkowska_2.jpg
 

W roku 2021 wykonano odcinek chodnika o szer. 1,5m oddalony od istniejącej jezdni o ok. 1,0 m.
Teren pomiędzy chodnikiem a jezdnią był utwardzony kruszywem. Ze względu na fakt iż ulica Sławinkowska nie posiada odwodnienia zastoiska wody na jezdni przed chodnikiem powodowały tworzenie się błota oraz przy  dużych opadach ochlapywanie przechodniów...

więcej

Inwestycje w dzielnicy Felin

Inwestycje w dzielnicy Felin.

p_title

W sierpniu br. zakończone zostały inwestycje, realizowane w ramach zadania:
“Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.
W dzielnicy Felin wybudowano chodnik i drogę dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, oświetlenie istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz oświetlenie jezdni ul. Franczaka “Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Realizacja tych zadań w zdecydowany sposób wpłynie na zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców tej dzielnicy.

 

20220908_104344.jpg
20220908_104451.jpg
20220908_104739.jpg
20220908_104743.jpg
20220908_105203.jpg
20220908_105233.jpg

p_title

więcej

Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

stan na dzień 12 września 2022r.

Lp.UlicaRodzaj robótUtrudnienia odUtrudnienia do
1.
Unii Lubelskiej
obiekt mostowy
nad rz. Bystrzycą
w stronę ronda
Lubelskiego Lipca 80
Ograniczenie tonażu do 10 ton,
ograniczenie prędkości do 30km/h
wygrodzenie lewego pasa ruchu na łączniku ul. Zamojskiej i na al. Unii Lubelskiej
5.02.2020Do czasu remontu
2.GazowaBudowa dworca metropolitalnego, wprowadzenie jednego kierunku od strony Ronda Sportowców06.06.202230.09.2022
3.MłyńskaBudowa dworca
wprowadzenie jednego kierunku od Dworcowej w stronę ronda Sportowców
11.08.202131.12.2022
4.Piłsudskiego
w rejonie Targów Lublin
Budowa dróg dojazdowych do Dworca Metropolitalnego
zawężenie
11.03.202130.09.2022
5.FurmańskaCałkowite zamknięcie ulicy, ...

więcej

Przebudowa mostu na rzecze Bystrzycy

Przebudowa mostu na rzecze Bystrzycy

p_title

Trwa realizacja zadania, którego przedmiotem jest rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie, realizowanego w ramach projektu unijnego “Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.   Do końca sierpnia wykonano odhumusowanie terenu, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę starego mostu, przewiert i poprowadzenie kabli energetycznych pod rzeką. Dla stabilizacji gruntu pod przyczółek P1 wykonano 53 szt pali betonowych, wierconych, długości 12 m, zmontowano zbrojenie i zakończono wylewanie płyty fundamentowej, wykonano zbrojenie podpory pod przyczółek P1 oraz P2.

pale_1

pale_2

Poza budową nowego mostu w ciągu ul...

więcej