Utrudnienia w ruchu w dniu 5 czerwca 2021r.

Utrudnienia w ruchu w dniu 5 czerwca 2021r.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 5 czerwca 2021r. wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z imprezami sportowymi :

XXVIII Międzynarodowy Bieg Solidarności ,, Lubelski Lipiec 1980 – w godzinach 7.00 – 9.00

Trasa biegu rozpoczyna się na Placu Łokietka i przebiega ulicami : Królewską, Wyszyńskiego, Zamojską, dalej al. Unii Lubelskiej, przez Rondo Lubelskiego Lipca 80, al. Zygmuntowskimi skąd uczestnicy wbiegną na Stadion Lekkoatletyczny gdzie zlokalizowana będzie meta. Planowane jest całkowite zamknięcie ulic : Królewskiej od ul. Bajkowskiego, ul. Wyszyńskiego i ul. Zamojskiej. Na odcinku al. Unii Lubelskiej od skrzyżowania z Zamojską do Ronda Lubelskiego Lipca 80 wyłączony z ruchu zostanie prawy pas ruchu, pozostawiając pojazdom do ruchu dwa środkowe. Al. Zygmuntowskie zostaną zamknięte dla ruchu kołowego w kierunku al. Piłsudskiego, dojazd do parkingów MOSIR będzie możliwy od strony ul. Piłsudskiego, natomiast wyjazd z nich będzie mógł się odbyć tylko poprzez skręt w prawo w kierunku ul. Fabrycznej.

8 PKO Półmaraton Solidarności – w godzinach 9:00 – 12:00

Trasa biegu rozpoczyna się w Świdniku – przed bramą PZL Świdnik S.A. – dalej przebiega ulicami Świdnika, aż w końcu wiaduktem nad DK 17/19, drogą serwisową DK 12/17 w kierunku Lublina, dalej ul. Piasecką; w Lublinie: ul. Józefa Franczaka „Lalka”, ul. Drogą Męczenników Majdanka,
ul. Fabryczną, przez Rondo Lubelskiego Lipca ’80, al. Zygmuntowskimi, metą również jest: Stadion Lekkoatletyczny.
Wyłączone z ruchu zostają ulice: Fabryczna, Droga Męczenników Majdanka, Józefa Franczaka „Lalka”, Piasecka, droga serwisowa DK 12/17 i wiadukt nad DK 12/17.
Na odcinku pomiędzy Rondem Lubelskiego Lipca ’80 a ul. Doświadczalną utrzymany zostanie przejazd komunikacji miejskiej w kierunku Felina. Na dalszym odcinku ruch komunikacji zostanie całkowicie wyłączony . Utrzymany zostanie przejazd poprzeczny przez zamknięte ulice na trasie biegu poprzez skrzyżowania: Skalskiego – Jagiellończyka, rondo Krupskiego, Grabskiego – Sulisławicka, Krańcowa, Lotnicza, Startowa, Wrońska – Garbarska, Wolska – Łęczyńska, Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca ’80. Na skrzyżowaniach ruch będzie wstrzymany przez służby policji.
Dojazd do Szpitala przy ul. Grenadierów zostanie zapewniony odcinkiem ul. Droga Męczenników Majdanka od ronda Krupskiego, możliwość wjazdu będzie sygnalizowana przez służby policji
w przerwach pomiędzy grupami biegaczy.
Dojazd do Cmentarza Komunalnego Majdanek zostanie zapewniony od ulicy Dekutowskiego drogą gruntową. Dopuszczony zostanie ruch wszystkich pojazdów w Kalinówce z ul. Lipowej w ul. Piasecką w prawo, w łącznik do DK 12/17, którym w przerwach pomiędzy grupami biegaczy kierować będzie uprawniony sygnalista. Również możliwy będzie przejazd wszystkich pojazdów w Kalinówce z ul. Chmielnej w ul. Piasecką, ruchem kierować będzie uprawniony sygnalista.
Ze względu na krótki okres zmian w organizacji ruchu na czas biegu nie wprowadzono objazdów dla każdej z ulic, na skrzyżowaniach ruch będzie wstrzymany tylko na czas niezbędny do przebiegnięcia zawodników.
Na trasie obu biegów sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach zostaną przełączone w tryb pracy: „żółty puls”.

Prosimy o zachowanie ostrożności !