Dyrekcja

Dyrekcja

p_title

 

PIDEK KAZIMIERZ DOW.7.9.11

inż. Kazimierz Pidek

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

wiecej

 

p_title

 

mgr inż. Adam Borowy

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

wiecej

 

p_title

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

wiecej

 

p_title

 

mgr inż. Maria Łosiewicz-Górecka

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

wiecej

 

p_title

3small

mgr Elżbieta Wal

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

wiecej

p_title