ssp rzecznik

Rzecznik Prasowy

p_title

 

– samodzielne stanowisko pracy – rzecznik prasowy –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

obsługi medialnej i kształtowania pozytywnego wizerunku ZDiM;

opracowywania strategii, planów marketingowych oraz propozycji ich finansowania;

organizacji konferencji prasowych dotyczących działalności ZDiM;

monitorowania i analizy przekazów medialnych dotyczących działalności ZDiM;

przygotowywania publikacji i wystąpień publicznych;

realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności udzielania informacji publicznej na złożony wniosek lub odmowy udzielenia takiej informacji;

udzielania odpowiedzi na zarzuty dotyczące działalności ZDiM pojawiające się w środkach masowego przekazu poprzez sprostowania oraz wyjaśnienia;

przekazywania komunikatów i ogłoszeń do opublikowania w środkach masowego przekazu;

prowadzenia akcji informacyjnych w zakresie prowadzonych przez ZDiM inwestycji i modernizacji, a także innego rodzaju działalności wymagającej powszechnego współuczestnictwa mieszkańców Miasta Lublin;

reprezentowania w uzgodnionych sytuacjach i sprawach Dyrektora w komunikacji z mediami;

udzielania informacji o planowanych zmianach w organizacji ruchu służbom ratowniczym, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu, Policji;

przygotowywania informacji do zamieszania na stronie internetowej;

nadzorowania płatnych ogłoszeń prasowych i telewizyjnych dotyczących ZDiM.

p_title