Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

p_title

mgr inż. Maria Łosiewicz-Górecka

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

1. Kieruje, koordynuje i sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy dróg i infrastruktury, a w szczególności:

nadzoruje proces realizacji inwestycji

nadzoruje zadania związane z pełnieniem funkcji inwestorskich

nadzoruje rozliczanie kosztów robót inwestorskich

koordynuje współudział podległych komórek organizacyjnych w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji

koordynuje nadzór techniczny wraz z przygotowaniem materiałów do odbioru technicznego

2. Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Wydziału Realizacji Inwestycji

Samodzielnego stanowiska pracy ds. realizacji inwestycji przy udziale mieszkańców

Samodzielnego stanowiska pracy ds. realizacji inwestycji przy udziale rad dzielnic

p_title