Wydział Zajęcia Pasa Drogowego

Wydział Zajęcia Pasa Drogowego

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. zezwoleń oraz kontroli i odbioru pasa drogowego  –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zajęcie pasa drogowego;

wydawania zezwoleń oraz naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego;

kontroli zajęcia pasa drogowego;

prowadzenia ewidencji urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z zarządzaniem drogami i potrzebami ruchu drogowego;

udziału w komisji odbiorów robót obejmujących przywrócenie pasa drogowego (po zajęciu) do stanu pierwotnego;

udziału w planowaniu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

kontroli zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanym zezwoleniem;

kontroli poprawności odtworzenia pasa drogowego;

dokonywania odbiorów pasów drogowych;

prowadzenia spraw gwarancyjnych po dokonanych odtworzeniach pasa drogowego;

zarządzania kanałami technologicznymi, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji podmiotów korzystających z kanałów oraz przygotowywania projektów uchwał dot. opłat za korzystanie z kanałów technologicznych.

 

 

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. koordynacji robót w pasach drogowych oraz wydawania zezwoleń i kontroli pasa drogowego –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opracowywania rocznych planów robót w pasach drogowych na podstawie zgłoszeń;

udziału w zbieraniu informacji o planowanych robotach w pasach drogowych;

udziału w koordynacji robót w pasach drogowych wykonywanych przez inwestorów;

udziału w informowaniu mieszkańców o planowanych utrudnianiach w ruchu drogowym;

przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zajęcie pasa drogowego;

wydawania zezwoleń oraz naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego;

kontroli zajęcia pasa drogowego.

p_title