Dostępność

Dostępność

p_title

 

Dostepność architektonicza :

 

1. Budynek : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j

 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Cukrowniczej

Do wejścia prowadza schody bez podjazdu dla wózków

Nad wejściem nie ma głosników systemu naprowadzającego dźwiekowo osoby niewidome lub słabowidzące

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami bezpieczeństwa

W budynku nie ma windy

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Nie możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu ani online

 

2. Budynek : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od frontu budynku, dwa od strony parkingu

Do budynku prowadzi wejście bez schodów oraz bez podjazdu dla wózków

Nad wejściem nie ma głosników systemu naprowadzającego dźwiekowo osoby niewidome lub słabowidzące

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami bezpieczeństwa

W budynku nie ma windy

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Nie możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu ani online

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wniosek

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zapewnienie dostępności

Opłaty:

  • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j lub drogą elektroniczną na adres: drogi@zdm.lublin.eu

Termin rozpatrzenia sprawy:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

p_title