strefa

Strefa Płatnego Parkowania

p_title

 

Strefa Płatnego Parkowania działa
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 17.00.

 

Informacje o Strefie Płatnego Parkowania

 


abonamenty oplata1hybr
 

 

Strefa płatnego parkowania została ustalona Uchwałą Nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, z późn. zm.

Uchwała Nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr 637_XXIV_2016 Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr 10/XL/2018 Rady Miasta Lublin

 

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

Granice Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

 

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania

Wysokość stawek opłat za czas parkowania

Z dniem 1 kwietnia wchodzi w życie Uchwała Nr 400.XI.2019  

p_title