strefa

Strefa Płatnego Parkowania

p_title

 

Strefa Płatnego Parkowania działa
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 18.00.

 

Informacje o Strefie Płatnego Parkowania – Podstrefa A, B, C  – Operator City Parking Group S.A 

Informacje o Strefie Płatnego Parkowania – Podstrefa D – Operator MPK Lublin Sp. z o.o. 

 

Strefa płatnego parkowania została ustalona Uchwałą Nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Uchwała –  tekst jednolity

Uchwała nr 1276.XLII.2022 z dnia 8 września 2022 r.

Uchwała 1316.XLIII.2022 SPP

 

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

Granice Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

 

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania

Wysokość stawek opłat za czas parkowania

 

 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

 

 Druki do pobrania

p_title