Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

p_title

 

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

1. Kieruje, koordynuje i sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań w zakresie planowania, przygotowania budowy, rozbudowy, przebudowy dróg i infrastrukrury a w szczególności:

nadzoruje proces przygotowania inwestycji

nadzoruje rozliczanie kosztów dokumentacji projektowej

nadzoruje procesy przygotowania rozwiązań komunikacyjnych

koordynuje współudział podległych komórek organizacyjnych w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji

nadzoruje opiniowanie dokumentacji projektowej zlecanej w pionie inwestycji ZDiM i przyjmowanie jej do realizacji

nadzoruje zarządzanie drogami w zakresie wydawania opinii, uzgodnień i decyzji dotyczących dróg.

2. Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Wydziału Przygotowania Inwestycji

Wydziału Opinii i Uzgodnień

p_title