Petycje

Petycje

p_title

Zbiorcza informacja o petycjach

p_title

Petycja w sprawie wykonania zatok dla autobusów przy SP nr 31 przy ul. Lotnicza 1 i SP nr 33 przy ul. Pogodnej 19
Petycja w sprawie wykonania oświetlenia w ul. Łużyczan na odcinku od ul. Nałęczowskiej do budynku Łużyczan 16
  
Petycja w sprawie budowy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie

  

Petycja w sprawie remontu ul. Żelaznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbarska do skrzyżowania z ul. Pawią.