Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna

p_title

 

Wydział Kadr
Wydział Planowania i Organizacji
Wydział Administracji
Wydział Zamówień Publicznych
Wydział Budżetu i Księgowości
Wydział Przygotowania Inwestycji
Wydział Opinii i Uzgodnień
Wydział Realizacji Inwestycji
Wydział Zajęcia Pasa Drogowego
Wydział Ewidencji
Wydział Utrzymania i Remontów
Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji
Wydział Parkowania
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Realizcji Inwestycji Przy Udziale Rad Dzielnic
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Realizcji Inwestycji Przy Udziale Mieszkańców
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. bhp i ppoż
Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy
Główny Inżynier
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu
p_title