Dane inspektora ochrony danych osobowych

Dane inspektora ochrony danych osobowych

p_title

Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez:

email: iod@zdm.lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

p_title