Kontakt

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

p_title

Województwo lubelskie
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-401
Ulica Krochmalna
Nr budynku 13j
NIP  
REGON 060778879
Telefon 81 466 5700
FAX 81 466 5701
Strona BIP http://zdm.bip.lublin.eu
e-Puap /zdmLublin/SkrytkaESP
E-mail drogi@zdm.lublin.eu
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30-15.30
KANCELARIA: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30 – 16.00

 

Zasady korespondencji Wnioskodawców z jednostką

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

na rachunek Urząd Miasta Lublin Wydział Podatków
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
należy dokonywać opłat skarbowych:
(opłata za zjazd z drogi, opłata za wykorzystanie dróg w sposób szczególny, wynikające z DZ.U.2020.1546 t.j. m. in. opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za wydanie zaświadczeń na wniosek i inne)

na rachunek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
27 1240 1503 1111 0010 4020 1730
należy dokonywać opłat z tytułu:
zajęcia pasa drogowego, dzierżawy gruntów, kar umownych, usunięcia pojazdów z dróg, odsetek, odszkodowań za zniszczone mienie,

na rachunek GMINA LUBLIN
50 1130 1206 0020 0477 0620 0005
należy dokonywać opłat z tytułu:
wydania abonamentu typu A, N, M, E,

 

 

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811,
Odbiorca:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin.

 

 

 

p_title