Kontakt

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

p_title

Województwo lubelskie
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-401
Ulica Krochmalna
Nr budynku 13j
NIP 9462628619
REGON 060778879
Telefon 81 466 5700
FAX 81 466 5701
Strona BIP http://zdm.bip.lublin.eu
e-Puap /zdmLublin/SkrytkaESP
E-mail drogi@zdm.lublin.eu
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30-15.30
KANCELARIA: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30 – 16.00

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

należy dokonywać opłat administracyjnych:
opłata za zjazd z drogi, opłata za wykorzystanie dróg w sposób szczególny, opłaty za pełnomocnictwo

na rachunek Urząd Miasta Lublin Wydział Podatków
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811,
Odbiorca:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin.

 

 

 

p_title