Kontakt

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

p_title

Województwo lubelskie
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-401
Ulica Krochmalna
Nr budynku 13j
NIP 9462628619
REGON 060778879
Telefon 81 466 5700
FAX 81 466 5701
Strona BIP http://zdm.bip.lublin.eu
e-Puap /zdmLublin/SkrytkaESP
E-mail drogi@zdm.lublin.eu
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30-15.30
KANCELARIA: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30 środa 7.30 – 17.30

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

należy dokonywać opłat administracyjnych:
opłata za zjazd z drogi, opłata za wykorzystanie dróg w sposób szczególny, opłaty za pełnomocnictwo

na rachunek Urząd Miasta Lublin Wydział Podatków
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego zezwolenie kategorii np. III (wpisać odpowiedni nr I, II, III, VII)

na rachunek Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
27 1240 1503 1111 0010 4020 1730

 

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811,
Odbiorca:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin.

 

 

 

p_title