TOUR DE POLOGNE JUNIOR – utrudnienia w ruchu

TOUR DE POLOGNE JUNIOR – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w dniu 30.07.2022 r drugim wydarzeniem na ulicach Lublina będzie Tour De Pologne Junior, który odbędzie się w godz. 11:00-14:30.
Trasa wyścigu w granicach miasta Lublin obejmuje ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Lipową, ul. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Akademicką, ul. Radziszewskiego, ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Popiełuszki, ul. Długosza, ul. Leszczyńskiego, ul. Czechowską oraz ul. 3 Maja.
Trasa częściowo wykorzystuje zamknięcie dla głównego wyścigu: ulice 3 Maja oraz ul. Krakowskie Przedmieście natomiast pozostałe odcinki zostaną oznakowane analogicznie.
Zamknięte dla ruchu zostaną wszystkie ulice znajdujące się na trasie oraz ich boczne wloty. Nastąpi zamknięcie ul. Wieniawskiej od Bieczyńskiego, na skrzyżowaniu Okopowa – Lipowa zostaną ustawione zapory tak aby umożliwić przejazd z ul Lipowej w Okopową, ul. Okopową zostanie zamknięta od ul. Chopina.
Ponadto zamknięte zostaną boczne wloty ul. Skłodowskiej: ul. Grottgera i Uniwersyteckiej.
Ul. Akademicka zamknięta będzie od ul. Obrońców Pokoju. Ul. Sowińskiego zostanie zamknięta od ul. Głębokiej. Zamknięte zostaną boczne wloty ul. Sowińskiego: ul. Langiewicza i Weteranów Skrzyżowanie Al. Racławickie – ul. Sowińskiego zabezpieczą służby mundurowe. Ruch z Al. Racławickich od strony ronda Honorowych Krwiodawców zostanie skierowany w ul. Głowackiego.
Skrzyżowanie ul. Poniatowskiego – ul. Popiełuszki zabezpieczą służby mundurowe.
Wzdłuż ul. Czechowskiej zamknięte zostaną wjazdy na parkingi oraz stację paliw.
Skrzyżowanie ul. Lubomelska – ul. Czechowska zabezpieczą służby mundurowe.
Ul. Ogrodowa od strony ul. Czechowskiej zostanie zamknięta – wjazd będzie się odbywał w obu kierunkach od ul. Żołnierzy Niepodległej. Skrzyżowanie ul. Chmielna – ul. 3 Maja zabezpieczą służby mundurowe.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Radziwiłłowska – ul. 3 Maja ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Kołłątaja zostanie wyłączona w tryb pracy żółty pulsujący.
Sygnalizacje świetle, poza tymi, które są wyłączone w ramach wyścigu głównego będą pracować na kolorze.