Category ogłoszenia

ul.Inżynierska- utrudnienia w ruchu

ul.Inżynierska- utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020r. od godz. 8.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Inżynierskiej. Zamknięty zostanie dla ruchu pieszych chodnik i część parkingu przy Elektociepłowni Wrotków. Prowadzone będa prace związane z rewitalizacją kanału ciepłowniczego. Prace na tym etapie potrwają około miesiąca. W kolejnych etapach remontowany będzie kanał w stronę pętli autobusowej na ul. Inżynierskiej.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Życzenia Świąteczne !

p_title

Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności

Życzą Dyrekcja i Pracownicy

Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

p_title

więcej

Osobiste składanie dokumentów – informacja !

 Osobiste składanie dokumentów – informacja !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że od dnia 16 marca 2020r. wszelkie dokumenty i wnioski składane osobiście należy wrzucić w zamkniętej kopercie do wystawionej urny umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Krochmalnej 13i. Koperty należy opisać nazwą wydziału oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
Do budynku prosimy wchodzić pojedynczo.

p_title

więcej

Ważna informacja !

Ważna informacja !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa, w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych, rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwiania drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną. Prosimy w miarę możliwości o ograniczenie osobistego załatwiania spraw.

Przypominamy dane teleadresowe :
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 j
tel: 81 466 57 00 – sekretariat
fax : 81 466 57 01
drogi@zdm.lublin.eu

Jednocześnie informujemy, że przyjęcia interesantów do Dyrektora lub jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków zostają wstrzymane.

p_title

więcej

Zmiana organizacji ruchu – ul. Droga Męczenników Majdanka

Zmiana organizacji ruchu – ul. Droga Męczenników Majdanka

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 11 marca 2020r. od godz. 7.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ul. Droga Męczenników Majdanka w rejonie wiaduktu kolejowego. Zostaną zajęte lewe pasy ruchu na obu jezdniach, ruch pojazdów odbywać się będzie tylko prawymi pasami, dla pieszych i rowerzystów otwarte zostaną chodniki po obu stronach ulicy.
Powyższa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na jeden dzień a następnie powróci do obecnie obowiązującej organizacji ruchu.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Utrudnienia w ruchu – informacja

Utrudnienia w ruchu – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego nr 30, zainstalowanego przy wjeździe na wiadukt Poniatowskiego w kierunku Czechowa ( węzeł południowy ) w dniu 5 marca 2020r. mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul. Janowska – zmiana organizacji ruchu !

ul. Janowska – zmiana organizacji ruchu !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 4 marca 2020r. od godz. 8.00  do godz. 18.00,  zostanie wprowadzona  zmiana organizacji ruchu w ul. Janowskiej w rejonie wiaduktu kolejowego. Jezdnia pod wiaduktem zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami : Diamentową, Romera, Nałkowskich i Żeglarską.

    Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul. Janowska – zmiana organizacji ruchu !

ul. Janowska – zmiana organizacji ruchu !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 26 lutego 2020r. od godz. 8.30 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w ul. Janowskiej w rejonie wiaduktu kolejowego.
Zajęta zostanie połowa jezdni jadąc od ul. Nadbystrzyckiej ( cały pas ruchu ), ruch pojazdów odbywać się będzie jednym pasem, wahadłowo. Ruchem sterować będzie sygnalizacja. Prace przy tym etapie potrwają do 20 marca 2020r.
W dniu 24 lutego br. zamknięty zostanie chodnik i ścieżka rowerowa pod wiaduktem kolejowym przy ul. Janowskiej, ruch skierowany będzie na chodnik przy jezdni ul. Janowskiej. Prace potrwają do 13 marca 2020r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul.Tumidajskiego- utrudnienia w ruchu

ul.Tumidajskiego- utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 25 lutego 2020r. od godz. 8.00 wystąpią utrudnienia w ruchu związane z bezrozkopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Tumidajskiego. Obszar objęty robotami obejmuje odcinek ww. ulicy w rejonie budynków 4, 6 i 8. Zmiany w funkcjonowaniu ulic sprowadzają się do :
– ulica Kazimierza Tumidajskiego będzie zawężona do jednego pasa w rejonie wyjazdu z parkingu znajdującego się między blokami 4 i 8
– na parkingu między blokami 4 i 8 połowa miejsc postojowych będzie wyłączona z użytkowania ze względu na konieczny technologicznie postój sprzętu wykonawcy.
Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów mogą wystąpić w postaci wygrodzeń, pachołków drog...

więcej

ul. Mickiewicza – tymczasowa organizacja ruchu

ul. Mickiewicza – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 12 lutego 2020r. od godz. 7.30 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Nadrzeczną. Zamknięty dla ruchu zostanie chodnik dla pieszych i zawężona jezdnia po stronie szkoły, jadąc od ul. W. Kunickiego w kierunku ul. Wyzwolenia.
Prowadzone będą roboty polegające na monitringu sieci wodociągowej. Prace potrwają do dnia 15 lutego 2020r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej