Category ogłoszenia

Ostrzeżenie o silnych mgłach – uwaga kierowcy !

Ostrzeżenie o silnych mgłach – uwaga kierowcy !

p_titleNa podstawie informacji uzyskanych z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, informujemy:

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 r. do godz. 10:00 dnia 21.10.2017 r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych 2017

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych

p_title

1. cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka
Od 27 października do 3 listopada (godziny poranne) na ul. Cmentarnej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza). Po obu stronach ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Fizycznie uniemożliwione zostanie także parkowanie na chodniku. Wyjazd z parkingów odbywać się będzie drogą gruntową, utwardzoną, jednokierunkową (za lokalami usług kamieniarskich) do ronda im. Janusza Krupskiego (skrzyżowanie ul. Droga Męczenników Majdana z ul. Józefa Franczaka Lalka i ul. Dekutowskiego).

Ponadto, na ul. Droga Męczenników Majdanka po godz...

więcej

Roboty drogowe na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania – utrudnienia w ruchu

Roboty drogowe na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w najbliższy weekend (21 i 22 października) kontynuowane będą roboty drogowe na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania (skrzyżowanie ul. Zana, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Wileńskiej). Prace obejmą wymianę nawierzchni na wlotach ul. Zana. W związku z tym w sobotę i niedzielę wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu.

W sobotę, w czasie usuwania starej nawierzchni, wlot ul. Zana od strony al. Kraśnickiej zostanie zawężony od wysokości ul. Krasińskiego. Zarówno wjazd na rondo jak i zjazd z ronda będzie możliwy tylko jednym pasem ruchu właściwej jezdni.

W niedzielę, gdy układana będzie nowa nawierzchnia, oba wloty...

więcej

Wykaz dróg publicznych – informacja

Wykaz dróg publicznych – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, przekazuje aktualny wykaz dróg publicznych na terenie miasta Lublin – wg. stanu na dzień 16 października 2017r.

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

p_title

więcej

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Informujemy, że zaplanowane pierwotnie na dwa dni (17 i 18 października) prace polegające na ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni, zostaną zrealizowane w jeden dzień i będzie to środa 18 października. Chodzi o ułożenie ścieralnej warstwy asfaltu na ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku między ul. Armii Krajowej a ul. Zana.
Przeprowadzenie prac w ciągu jednej doby będzie się wiązało z całkowitym zamknięciem dla ruchu wymienionego odcinka.

Po realizacji robót nawierzchniowych na tym zakresie zadania pozostaną do wykonania prace porządkowe i obejmujące oznakowanie.

Podane terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich przeprowadzenie.

Pro...

więcej

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca zadania pn. ,, Zadanie II -przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020″ w dniu 14.10.2017 r. wprowadzi II etap tymczasowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni .
W związku z powyższym ul. Elsnera zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Żywnego do al. Kompozytorów Polskich...

więcej

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lipskiej

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lipskiej

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z przebudową toru nr 1 na szlaku Lublin – Lublin Zemborzyce, w dniach od 16 października do 20 października 2017 r., zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Lipskiej ( km 5,112 ).

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Informujemy, że w związku otrzymaniem dotacji, aktualnie już z dwóch źródeł, rządowych zwiększony zostaje zakres przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino (etap II), a niebawem nastąpi wprowadzenie kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu. O wymianę nawierzchni na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania (skrzyżowanie ul. Zana z ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Wileńską) wraz z wlotami rozszerzona zostaje przebudowa realizowana pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Zana. Wiąże się to ze zmianą w harmonogramie i wprowadzeniem nowych etapów tymczasowej organizacji.

W najbliższy weekend (14 i 15 października) prace nawierzchniowe będą prowadzone wokół wyspy ronda i na wlocie po stronie centrum handlo...

więcej

Medal 700 – lecia Miasta Lublin dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Medal 700 – lecia Miasta Lublin dla Zarządu Dróg i Mostów w Lubliniep_title

Dnia 12 października 2017 r. podczas XXXIII Sesji Rady Miasta Lublin, Pan Prezydent Krzysztof Żuk przyznał Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie,

Medal 700 – lecia Miasta Lublin,

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta
oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców
z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość
i kształtujących tożsamość lokalną Lublina


Medal wręczony na ręce, Pana Kazimierza Pidek, Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, jest prestiżowym wyróżnieniem i podziękowaniem dla wszystkich pracowników, którzy swoją codzienną pracą, zaangażowaniem i aktywnością przyczyniają się do służby Lublinowi i Jego mieszkańcom.

p_title

więcej

X Bieg Papieski w Lublinie – utrudnienia w ruchu

X Bieg Papieski w Lublinie – utrudnienia w ruchu

p_title

W poniedziałek, 16 października br. na ulicach naszego miasta w godz. 11.00 – 13.00 odbędzie się X Bieg Papieski z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, zg. z następującym porządkiem :

– uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV biec będą na terenie Zespołu Szkół Budowlanych na dystansie 300 m, start chłopców godz. 11.00. dziewcząt godz. 11.10,
– uczniowie szkół podstawowych klasy V-VI biec będą na terenie Zespołu Szkół Budowlanych na dystansie 500 m, start chłopców godz. 11.20, dziewcząt godz. 11.30,
– uczniowie VII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II i III szkoły gimnazjalnej, biec będą na terenie ZSB, przez bramę szkolną w prawo
w ul. Słowiczą, w prawo w główną bramę szkolną prowadz...

więcej