Category utrudnienia

Utrudnienia w ruchu – informacja !

Utrudnienia w ruchu – informacja !

   Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z pracą ekipy filmowej w dniach od 28 września br. do dnia 4 października 2020r. na ulicach naszego miasta wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu.

– Plac Zamkowy i ul. Kowalska – wygrodzenie połowy Placu Zamkowego od strony kamienic dla pojazdów ekipy filmowej i mieszkańców Starego Miasta oraz kliku miejsc postojowych w ul. Kowalskiej w dniach od 28.09.2020r. do 4.10.2020r.
– ul. Bernardyńska – wygrodzenie miejsc postojowych na chodniku wzdłuż ulicy w dniu 29.09.2020r.
– ul. Żmigród – wygrodzenie miejsc postojowych i zamknięcie ulicy w dniu 29.09.2020r.
– ul. Rybna, ul. Noworybna, Plac Rybny, ul. Ku Farze – zakaz parkowania w dniach od 27.09.2020r. do 3.10...

więcej

Utrudnienia w ruchu ul. Raabego – informacja !

Utrudnienia w ruchu ul. Raabego – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku awarią sieci wodociągowej na ul. Raabego, w dniu 22 września 2020r. od godz. 19.00 wystąpią utrudnienia w ruchu. Zamknięty zostanie wyjazd z ul. Raabego do ul. Głębokiej, przy skrzyżowaniu ul. Akademickiej z ul. Raabego ruch zostanie skierowany w lewo w kierunku ul. Obrońców Pokoju.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Utrudnienia w ruchu – informacja

Utrudnienia w ruchu – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku awarią sieci sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście – H. Kołłątaja – 3 Maja, w dniu 16 września 2020r. wystąpią utrudnienia w ruchu. Remontowane będą dwie studnie. Pierwsza od godz.  8:30 na skręcie w prawo  z ul. Krakowskie Przedmieście w ul. H. Kołłątaja, druga studnia znajdująca się na pasie do skrętu w prawo z ul. 3 Maja  w ul. Krakowskie Przedmieście, naprawiana będzie od godz. 16.30. Sygnalizacja na powyższym skrzyżowaniu zostanie przełączona na tryb pracy  „żółty puls”.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Utrudnienia w ruchu – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z awarią sieci deszczowej na ul. Krakowskie Przedmieście 64, w dniu 11 września 2020r. od godz. 16.30 zajęty zostanie pas ruchu w kierunku Placu Litewskiego, pas do skrętu w lewo w ul. Chopina zostanie wygrodzony dla poprowadzenia ruchu w stronę ul. Kołłątaja.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Czasowa organizacja ruchu – informacja !

Czasowa organizacja ruchu – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 7 września 2020r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu związana z ostatnim etapem Rewitalizacji Przyrodniczej Parku Ludowego w Lublinie, jakim jest połączenie projektowanych alejek z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi ( Al. Lubelskiego Lipca 80, ul. Stadionowa ) oraz wykonanie zjazdów technicznych dla służb utrzymaniowych ( Al. Piłsudskiego, droga serwisowa przy ul. Stadionowej ). Większość robót realizowana będzie poza jezdnią, jedynie w sąsiedztwie chodników i ścieżek rowerowych lub drogi serwisowej z zakazem wjazdu. Na Alei Piłsudskiego z uwagi na włączenie zjazdu technicznego w jezdnię zostanie zawężona jezdnia ( jeden pas ruchu ) w kierunku Placu Bychawskiego...

więcej

Parada motocyklowa – utrudnienia w ruchu

Parada motocyklowa – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w niedzielę 13 września 2020r. na ulicach naszego miasta odbędzie się parada motocyklowa w ramach wsparcia dla Podopiecznych placówki Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, z zachowaniem następujących warunków:  przejazd parady 100 motocykli oraz 3 samochodów osobowych w kolumnie nastąpi w godz. 11.00 – 11.45 z parkingu przy Stadionie Arena Lublin, ul. Stadionowa 1, następnie ulicami : Stadionowa, Muzyczna, Głęboka, Nałęczowska, Sławin, Lędzian Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Przejazd odbywał się będzie w asyście Policji, która również czuwać będzie nad bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Utrudnienia w ruchu – informacja

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic Lubartowskiej – ul. Ruskiej – ul. Biernackiego w dniu 26 sierpnia 2020r. od godz. 19.00 wygrodzone zostaną pasy : lewoskręt z ul. Biernackiego w ul. Lubartowską oraz prawy skrajny pas w ul. Lubartowskiej jadąc od Al. Spółdzielczości Pracy. Po zakończeniu usuwania awarii wykonywane będzie odtworzenie nawierzchni jezdni, dlatego też utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin wieczornych dnia 27 sierpnia 2020r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

ul. Smorawińskiego – czasowa organizacja ruchu !

ul. Smorawińskiego – czasowa organizacja ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020r. od godz. 7.30 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na al. M. Smorawińskiego przy wlocie ulicy Paganiniego ( zamknięty dla ruchu  zostanie  wyjazd z ulicy Paganiniego do Al. Smorawińskiego). W tym czasie prowadzone będą prace związane z rewitalizacją kanalizacji ciepłowniczej. Prace na tym docinku potrwają do dnia 18 sierpnia 2020r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

ul. Janowska – zmiana organizacji ruchu !

ul. Janowska – zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020r. od godz. 8.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ul. Janowskiej w rejonie wiaduktu kolejowego. Jezdnia i chodnik pod wiaduktem zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami : Diamentową, Romera, Nałkowskich i Żeglarską. Ten etap prac potrwa do dnia 6 sierpnia do godz. 18.00, następnie zostanie przywrócona organizacja ruchu z zawężeniem połowy jezdni i sterowanie ruchem sygnalizacją wahadłową.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

ul.Inżynierska- utrudnienia w ruchu

ul.Inżynierska- utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020r. od godz. 7.30 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Inżynierskiej. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu na wysokości wyjazdu z pętli autobusowej. Objazd zostanie poprowadzony przez ul. Smoluchowskiego i Wrotkowską.
Prace przy tym etapie potrwają do 14 sierpnia 2020r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej