INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/11/2023
Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
z dnia 9 listopada 2023r.
dzień 8 stycznia 2024r. ustala się dniem wolnym od pracy.