Przebudowa mostu na rzece Bystrzycy

Przebudowa mostu na rzece Bystrzycy

p_title

Trwa realizacja zadania, którego przedmiotem jest rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie, realizowanego w ramach projektu unijnego
„Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.
Na dzień dzisiejszy w pełni zaawansowane są prace związane z produkcją konstrukcji stalowej mostu w WKS Grybów. Sukcesywnie dostarczane elementy mostu spawane są i montowane na placu budowy. Na tymczasowe podpory nasuwane są potężne segmenty konstrukcji stalowej obiektu mostowego.

 

 

Z robót budowlanych przy obiekcie wykonane zostały w całości przyczółki P1 i P2.
Obecnie wykonywane są zasypki ław fundamentowych przyczółków od strony rzeki, umocnienie stożka na przyczółku P1 z kostki granitowej.
Z zakresu robót drogowych wykonano chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeglarskiej od ul. Nałkowskich do ul. Bryńskiego, zjazdy indywidualne na posesje, chodnik z kostki od str. ul. Nałkowskich i przy zatoce przy ul. Żeglarskiej, montaż krawężnika i obrzeży od strony Janowskiej, prace ziemne przy chodniku od str. ul. Janowskiej, odtworzenie konstrukcji drogi na wykonanej kanalizacji deszczowej od strony Janowskiej.
Poszerzenie jezdni – konstrukcja, podbudowa od strony Janowskiej. Z branży elektrycznej na ukończeniu jest montaż słupów i lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Żeglarskiej od strony ul. Bryńskiego i Nałkowskich. Ułożono kable telekomunikacyjne i wykonywana jest regulacja studzienek telekomunikacyjnych. Zakres robót sanitarnych kanalizacji deszczowej wykonano w ok. 90%.

                                                                                                                                                                                                                               Zdjęcia z placu budowy

 

p_title