zimowe utrzymanie 2015/2016

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin

w sezonie 2015/2016

p_title

Zgłoszenia:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny:
tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00
w pozostałych godzinach
Straż Miejska Miasta Lublin
tel. 986

Zimowe utrzymanie dróg publicznych
Za zimowe utrzymanie dróg publicznych (utrzymanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych w pasach drogowych) na terenie miasta Lublin odpowiada Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Zarząd obejmuje też zimowym utrzymaniem część dróg wewnętrznych.

Zarząd odpowiada za odśnieżanie dróg publicznych o łącznej długości:  550,57 km w tym:

dróg krajowych – 16,8 km
dróg wojewódzkich – 19.86 km
dróg powiatowych – 130,97 km
dróg gminnych –  383,66 km

oraz dróg wewnętrznych – 83,04 km

 

Rejony zimowego utrzymania miasta

Lublin jest podzielony na osiem rejonów zimowego utrzymania dróg:

Rejon I stanowią granice:
granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy – granica miasta
W skład rejonu I nie wchodzi:
al. Spółdzielczości Pracy

Rejon II stanowią granice:
granica miasta – al. Spółdzielczości Pracy – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Emanuela Grafa – ul. Turystyczna – granica miasta
W skład rejonu II nie wchodzą:
al. Mieczysława Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich

Rejon III stanowią granice:
granica miasta – ul. Turystyczna – ul. Emanuela Grafa – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Władysława Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta
W skład rejonu III nie wchodzą:
al. Tysiąclecia, ul. Turystyczna, ul. Władysława Kunickiego, ul. Abramowicka

Rejon IV stanowią granice:
granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Władysława Kunickiego – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta

Rejon V stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa – Lublin – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa-Lublin
W skład rejonu V nie wchodzą:
al. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Gabriela Narutowicza

Rejon VI stanowią granice:
granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta
W skład rejonu VI nie wchodzą:
al. Solidarności, al. Warszawska od al. Solidarności do granicy miasta

Rejon VII stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Solidarności – ul. Lubartowska – ul. Królewska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Zamojska – ul. Fabryczna – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm
W skład rejonu VII nie wchodzą:
ul. Nadbystrzycka, al. gen. Władysława Sikorskiego, al. Solidarnosci, ul. Lubartowska, ul. Królewska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Zamojska, ul. Fabryczna

Rejon VIII stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Fabryczna – ul. Zamojska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Królewska – ul. Lubartowska – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm
W skład rejonu VIII nie wchodzą:
al. Tysiąclecia, al. Solidarności, ul. Droga Męczenników Majdanka

 

 

Mapa podziału miasta na rejony zimowego utrzymania dróg:

 legenda-rejony-20162017

Mapa podziału miasta na rejony zimowego utrzymania dróg:

lublin-rejony-20162017

Opis standardów (kolejności) zimowego utrzymania

 

StandardOpis standarduPo ustaniu opadów śnieguOd stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
Ijezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wodydotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny może zalegać do 2 godz.
- błoto pośniegowe może
występować do 4 godz.
- nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych
- gołoledzi 2 godz.
- szronu 2 godz.
- szadzi 2 godz.
- lodowicy 4 godz.
- śliskości pośniegowej 4 godz.
IIjezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
- gołoledzi 4 godz.
- szronu 4 godz.
- szadzi 4 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 5 godz.
IIIdotyczy również odcinków ulic objętych interwencyjnym zimowym utrzymaniem. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi i liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu >5%
- obiektach mostowych
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.
w miejscach wymienionych
w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6 godz.

 

Do akcji zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin przygotowany jest następujący sprzęt:

solarki opłużone duże – 38 szt.
solarki małe – 18 szt.
ładowarki – 12 szt.
równiarki lub pługi wirnikowe – 5 szt.
samochód do wywozu śniegu – 10 szt.

plugi_1

 

plugi_2

magazyn soli

Magazyn soli drogowej

 

Brygady ręczne

Chodniki, place, schody i kładki dla pieszych odśnieżane są przez brygady ręczne.
W stałym zimowym utrzymaniu znajduje się 421 km ulic oraz 394 000 m2 chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych.
Pozostałe utrzymywane są w tzw. trybie interwencyjnym, tj. na zgłoszenie.

Wykaz ulic, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i są odśnieżane w przedstawionej kolejności

Zapraszamy do zapoznania się z wykazami miejsc, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. Pozostałe ulice, chodniki, place, schody i kładki dla pieszych będą odśnieżane w miarę potrzeb, tj.: po zgłoszeniu mieszkańców (czyli w tzw. trybie interwencyjnym). Równocześnie wyjaśniamy, że odśnieżanie interwencyjne będzie następowało po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów ręcznego odśnieżania objętych stałym utrzymaniem.

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania  należy zgłaszać bezpośrednio  do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

 

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny w godzinach: 6:00 – 21.00
tel: (81) 466 57 89
w pozostałych godzinach
Straż Miejska Miasta Lublin
tel. całodobowy: 986
plug_3

 

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania  należy zgłaszać bezpośrednio  do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

 

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem wg kolejności odśnieżania

I kolejność

1.  I Armii Wojska Polskiego
2.1 Maja
3.  3 Maja
4.  Abramowicka
5.  Akademicka
6.  Andersa Władysława aleja
7.  Armii Krajowej
8.  Bajkowskiego Wacława
9.  Bernardyńska
10.  Biernackiego Mieczysława
11. Bohaterów Monte Cassino
12. Bohaterów Września
13. Botaniczna
14. Braci Wieniawskich
15. Chemiczna
16. Chmielna
17. Chodźki (od Obywatelskiej do al. Smorawińskiego)
18. Choiny
19. Chopina Fryderyka
20. Cienista
21. Curie – Skłodowskiej Marii
22. Cukrownicza
23. Czechowska
24. Daszyńskiego Ignacego
25. Dekutowskiego Hieronima
26. Diamentowa
27. Długa
28. Długosza Jana aleja
29. Do Dysa
30. Dobrzańskiego Bohdana
31. Dolna 3 Maja
32. Doświadczalna
33. Droga Męczenników Majdanka
34. Dworcowa
35. Ducha Bolesława gen.
36. Dywizjonu 303
37. Dzieci Zamojszczyzny
38. Elsnera Józefa
39. Ewangelicka
40. Fabryczna
41. Fijałkowskiego Włodzimierza Prof.
42. Filaretów
43. Franczaka Józefa „Lalka”
44. Gazowa
45. Gen. Zajączka
46. Gliniana
47. Gębali Antoniego Prof.
48. Gęsia od al. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

I kolejność

49. Głęboka
50. Głuska
51.Gospodarcza
52.Grabskiego Władysława
53. Grafa Emanuela
54. Granitowa
55. Grenadierów
56. Grygowej Antoniny
57. Hempla Jana
58. Hutnicza
59. Inżynierska
60. Jaczewskiego Kazimierza
61. Jana Pawła II
62. Janowska
63. Jasna
64. Jutrzenki
65. Kalinowszczyzna
66. Kapucyńska
67. Karskiego Jana
68. Kasztanowa
69. Kazimierza Wielkiego
70. Kiepury Jana
71. Kleeberga Franciszka
72. Kołłątaja Hugona
73. Kompozytorów Polskich
74. Koncertowa
75. Koryznowej Marii
76. Kosmowskiej Ireny
77. Kowalska
78. Krakowskie Przedmieście
79. Krańcowa
80. Kraśnicka aleja
81. Krężnicka
82. Krochmalna
83. Królewska
84. Kryniczna
85. Kruczkowskiego Leona
86. Kunickiego Władysława
87. Legionowa
88. Leszczyńskiego Stanisława
89. Lipowa
90. Lipińskiego Karola
91. Lotnicza
92. Lubartowska
93. Lubelskiego Lipca 80′
94. Lubomelska
95. Lwowska
96.Łęczyńska
97.Łopacińskiego Hieronima
98. Mełgiewska

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

I kolejność

99. Metalurgiczna
100. Mickiewicza Adama
101. Młyńska
102. Morwowa
103. Mościckiego Ignacego
104. Muzyczna
105. Nadbystrzycka
106. Nadstawna
107. Nałęczowska
108. Nałkowskich
109. Narutowicza Gabriela
110. Niepodległości
111. Nowy Plac Targowy
112. Nowy Świat
113. Obrońców Pokoju
114. Obywatelska
115. Ofiar Katynia
116. Ogrodowa
117. Okopowa
118. Orkana Władysława
119. Osmolicka
120. Pagi Lesława
121. Pancerniaków
122. Pawia
123. Peowiaków
124. Piaskowa
125. Piłsudskiego Józefa aleja
126. Plac Bychawski
127. Plac Dworcowy
128. Plac Litewski
129. Plac Wolności
130. Pliszczyńska
131. Pocztowa
132. Podchorążych
133.  Podwale
134.  Podzamcze
135.  Pogodna
136.  Poligonowa nowowybudowana
137.  Poligonowa od Zelwerowicza do granicy miasta
138.  Poniatowskiego Józefa
139.  Ponikwoda
140.  Popiełuszki Jerzego księdza
141.  Północna
142.  Prusa Bolesława
143.  Puławska
144.  Raabego Henryka
145.  Racławickie Aleje
146.  Radziszewskiego Idziego
147.  Radziwiłłowska

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

I kolejność

148. Rataja Macieja
149.  Romera Eugeniusza
150.  Roztocze
151. Rusałka
152.  Ruska
153.  Sieroca
154.  Sikorskiego Władysława gen.
155.  Sławinkowska
156.  Smoluchowskiego Mariana
157.  Smorawińskiego Mieczysława aleja
158.  Solidarności aleja
159.  Sowińskiego Józefa
160.  Spadochroniarzy
161.  Spokojna
162.  Spółdzielczości Pracy
163.  Stadionowa
164.  Staszica Stanisława
165.  Szczerbowskiego Adama
166.  Szeligowskiego Tadeusza
167.  Świętoduska
168.  Targowa
169.  Tumidajskiego Kazimierza
170.  Turystyczna
171. Tysiąclecia
172. Unicka
173. Unii Lubelskiej
174. Uniwersytecka
175. Walecznych
176. Warszawska aleja
177. Węglarza Stanisława
178. Wieniawska
179. Wileńska
180. Willowa
181. Witosa Wincentego aleja
182. Wodopojna
183. Wojciechowska
184. Wojtasa Edwarda
185. Wolska
186. Wrotkowska
187. Wygodna
188. Wyszyńskiego Stefana Prymasa
189. Wyzwolenia
190. Zamojska
191. Zana Tomasza
192. Zbożowa
193. Zelwerowicza Aleksandra
194. Zemborzycka
195.Zielona
196.Zorzy
197. Związkowa

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

I kolejność

198. Zwycięska
199. Zygmuntowskie aleje
200. Żeglarska

II kolejność

1.Agatowa
2.Agronomiczna
3.Ametystowa
4.Balladyny
5.Bazylianówka
6.Braci Krauze
7.Bronowicka
8.Budowlana
9.Bursaki
10.Bursztynowa
11.Ceramiczna
12.Cynamonowa
13.Cyrulicza
14.Chodźki Witolda
15.Czapskiego Józefa
16.Czeremchowa
17.Dolna Panny Marii
18.Dożynkowa
19. Dunikowskiego Ksawerego
20. Elektryczna
21. Energetyków
22. Frezerów
23. Furmańska
24. Garbarska
25. Gęsia
26.Głowackiego Bartosza
27. Główna
28. Gnieźnieńska
29. Grażyny
30. Graniczna
31. Grochowskiego Alojzego
32. Harcerska
33. Harnasie
34. Hessa Wilhelma
35. Hipoteczna
36. Jagiellońska
37. Jagiełły Władysława
38. Jarzębinowa
39. Judyma
40. Kasprowicza Jana
41. Konopnicka
42. Konstantynów
43. Konstruktorów

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

II kolejność

44. Kosmonautów
45. Krasińskiego Ignacego
46. Królowej Jadwigi
47. Ku Słońcu
48. Lucyny Herc
49. Magnoliowa
50. Mickiewicza Adama
51. Młodej Polski
52. Moritza Wacława
53. Niecała
54. Ochotnicza
55. Olszewskiego Karola
56. Orla
57. Orzeszkowej Elizy
58. Paderewskiego Ignacego Jana
59. Paganiniego Niccolo
60. Pana Tadeusza
61. Parysa
62. Pasieczna
63. Pielęgniarek
64. Plewińskiego Erazma
65. Podwale 3a
66.Poligonowa stara
67. Powstańców Śląskich
68. Porzeczkowa
69. Prawiednicka
70. Probostwo
71. Projektowa
72. Przyjaźni
73. Pszczela
74. Rapackiego Mariana
75. Raszyńska
76. Resorowa
77. Romanowskiego Mieczysława
78. Rymwida
79. Sądowa
80. Sierpińskiego Seweryna
81. Strażacka
82. Strzelecka
83. Strzembosza
84. Sulisławicka
85. Sztajna Józefa
86. Szafirowa
87. Tetmajera – Przerwy Kazimierza
88. Tokarska
89. Ułanów
90. Wajdeloty
91.Vetterów
92. Wallenroda Konrada
93. Weteranów

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

II kolejność

94.Wiejska
95. Wilcza
96. Wojenna
97. Wrońska
98. Wylotowa
99. Wyścigowa
100. Wyżynna
101. Zdrowa
102. Żmigród
103. Żywnego Wojciecha

III kolejność

1. Aleja Róż
2. Araszkiewicza
3. Arnsztajnowej Franciszki
4. Bandtkich
5. Bartnicza
6. Bażantowa
7. Beatrycze
8. Beskidzka
9. Biernata z Lublina
10.Bieszczadzka
11. Biłgorajska
12. Biskupie
13. Blacharska
14. Blachnickiego Franciszka księdza
15. Bławatkowa
16. Borelowskiego Marcina
17. Broniewskiego Władysława
18. Brzeskiej Magdaleny
19. Cedrowa
20. Chabrowa
21. Ciepielewskiego Jana
22. Cyda
23. Czarneckiego Stefana
24. Czeska
25. Czwartaków
26. Czwartek
27. Dojazdowa
28. Drewniana
29. Dudzińskiego Juliusza
30. Dwernickiego Józefa
31. Dygasińskiego Adolfa
32. Dziesiąta
33. Dziubińskiej Heleny
34. Farbiarska
35.Fiołkowa
36. Firlejowska

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

III kolejność

37.Fredry Aleksandra
38. Gajowa
39. Gałczyńskiego Konstantego – Ildefonsa
40. Gęsia
41. Gierymskiego Aleksandra
42. Godebskiego Cypriana
43. Gojawiczyńskiej Poli
44. Goplan
45. Gorczańska
46. Gościnna
47.Grabowskiego
48. Grottgera Artura
49. Guliwera
50. Handlowa
51. Heloizy
52. Herbowa
53. Hiacyntowa
54. Iglatowskiego Jana
55. Irysowa
56. Iwaszkiewicza Jarosława
57. Izerska
58. Jabłoniowa
59. Jana Sawy
60. Jarmarczna
61. Jasińskiego
62. Jaspisowa
63. Jastrzębia
64. Jaśminowa
65. Jaworskiego Kazimierza Andrzeja
66. Jemiołowa
67. Jodłowa
68. Julii
69. Junoszy Klemensa
70. Jurajska
71. Karkonoska
72. Karpacka
73. Kasztelańska
74. Konarskiego Stanisława
75. Kopernika Mikołaja
76. Korczaka Janusza
77. Koryznowej
78. Kossaka Juliusza
79. Krajewskiego Rafała
80. Kraszewskiego Józefa Ignacego
81. Krępiecka
82. Kruka Michała
83. Kryniczna
84. Księżycowa
85.Kuronia Jacka
86.Kurantowa

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

III kolejność

87. Kwiatowa
88.Kwiatów Polnych
89. Kwiecińskiego Jerzego
90. Laury
91. Lawendowa
92. Lawinowa
93. Lazurowa
94. Legendy
95. Lelka-Sowy Stefana
96. Leśmiana Bolesława
97. Leśna
98. Lędzian
99. Liliowa
100. Lipniak
101. Lisa Jana
102. Łabędzia
103. Łowicka
104. Łukasińskiego Waleriana
105. Łużyczan
106. Mackiewicza Józefa
107. Makowa
108. Małopolska
109. Matki Teresy z Kalkuty
110. Mgielna
111. Michałowskiego Piotra
112. Miernicza
113. Mieszka I
114. Miła
115. Miodowa
116. Mireckiego Franciszka
117. Misjonarska
118. Mochnackiego Maurycego
119. Modrzejewskiej Heleny
120. Modrzewiowa
121. Moniuszki Stanisława
122. Morcinka Gustawa
123. Motylowa
124. Nataszy
125. Narzędziowa
126. Nowomiejska
127. Ofelii
128. Olchowa
129. Olszynowa
130. Orlanda
131. Orłowskiego Aleksandra
132. Pana Balcera
133. Partyzantów
134. Paśnikowskiego Baltazara
135. Pawłowa Iwana
136. Pienińska

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

III kolejność

137. Piękna
138. Platanowa
139. Plater Emilii
140. Pocka Jana
141. Początkowa
142. Podhalańska
143. Poloniusza
144. Porazińskiej Janiny
145. Powstania Styczniowego
146. Przemysłowa
147. Przybylskiego Jacka
148. Puchacza
149. Pułaskiego Kazimierza
150. Radości
151. Radzyńska
152. Reja Mikołaja
153. Relaksowa
154. Rogińskiego Wacława
155. Romantyczna
156. Rozmarynowa
157. Rudnicka
158. Rzemieślnicza
159. Sachsów H. M.
160. Samsonowicza Jana
161. Sądecka
162. Sempołowskiej Stefanii
163. Sieciecha Wojciecha
164. Siemiradzkiego Henryka
165. Sienkiewicza Henryka
166. Sieroszewskiego Wacława
167. Skalista
168. Skautów
169. Skibińska
170. Składowa
171. Skowronkowa
172. Skrzatów
173. Skrzypcowa
174. Sławin
175.Sławinek
176. Słonecznikowa
177. Słowackiego Juliusza
178. Słowicza
179. Słowikowskiego Michała księdza
180. Snopkowska
181. Sobótki
182. Solarza Ignacego
183. Sowia
184. Spacerowa
185. Staffa Leopolda
186. Startowa

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

III kolejność

187.Struga Andrzeja
188. Strumykowa
189. Sudecka
190. Szelburg – Zarembiny Ewy
191. Szerokie
192. Szkolna
193. Szmaragdowa
194. Szpinalskiego Stanisława
195. Szwejka
196. Śliwińskiego Józefa
197. Ślusarska
198. Śmiałego Bolesława
199. Śniadeckiego Jana
200. Świerkowa
201. Świętochowskiego Aleksandra
202. Świętokrzyska
203. Tatiany
204. Topolowa
205. Towarowa
206. Traugutta Romualda
207. Tristana
208. Trześniowska
209. Tulipanowa
210. Urmowskiego Leona
211. Urocza
212. Urzędowska
213. Wądolna
214. Wertera
215. Wesoła
216. Wielkopolska
217. Wiercieńskiego Henryka
218. Willowa – serwisówki
219. Wokulskiego
220. Wójtowicza Michała
221. Wspólna
222. Wysockiego Piotra
223. Wyspiańskiego Stanisława
224. Zabłockiego Franciszka
225. Zadębie
226. Zakładowa
227. Zamenhofa Ludwika
228. Zapolskiej Gabrieli
229. Zgodna
230. Ziółkowskiego Wiktora
231. Żelazna
232. Żeromskiego Stefana
233. Żywiecka

 

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

1.1 Maja
– chodnik od ul. Lubelskiego Lipca ’80 do Al. Zygmuntowskich
2.3 Maja
– chodnik od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Radziwiłłowskiej
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Cichą
– przejścia dla pieszych przez ul. Radziwiłłowską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. I Armii Wojska Polskiego
3.I Armii Wojska Polskiego
– zatoka parkingowa na wysokości Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
4.Armii Krajowej
– chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Jana Pawła II do ul. Monte Cassino
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
– przejście podziemne wraz z przyległymi schodami
– przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jutrzenki
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino
5.Abramowicka
– chodnik na wysokości szpitala
6.Andersa Władysława aleja
– chodniki wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– kładka dla pieszych ze schodami
– ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową przez stary most do ul. Turystycznej
7.Archidiakońska
8.Bajkowskiego Wacława
– chodnik wzdłuż ogrodzenia Ratusza
– przejście dla pieszych
9.Bernardyńska
– chodnik od browaru do ul. Zamojskiej
– od ul. Plac Wolności do Deptaka
10.Biała
– jezdnia wraz z chodnikiem
11.Biernackiego Mieczysława
– chodnik wzdłuż skweru od ul. Lubartowskiej do ul. Sierocej
– Biernackiego / Lubartowska / Ruska – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
12.Bohaterów Monte Cassino
– chodnik od ul. Armii Krajowej do ul. Tomasza Zana (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
13.Brama Krakowska wraz z placem przed Bramą Krakowską do przejścia dla pieszych przez
ul. Królewską
14.Bramowa
15.Bronowicka
– chodnik wzdłuż parku
16.Bursztynowa
– ciąg pieszy pomiędzy ul. Ametystową a ul. Szafirową
– chodnik do pętli autobusowej (os. Widok)
17.Chemiczna
– chodnik od ronda przy markecie OBI wraz z przejściami dla pieszych przez al. Wincentego Witosa do ul. Krańcowej (obie strony)
18.Chodźki Witolda
– chodnik przy pętli trolejbusowej

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

19.Choiny
– chodnik od ul. Szwajcarskiej do ul. Józefa Elsnera  (po stronie szkoły)
– chodnik od pętli przy ul. Paderewskiego do granic miasta (strona lewa)
20.Czechowska
– parking przy skrzyżowaniu z ul. Lubomelską
21.De Tramecourta Jerzego
– jezdnia wraz z chodnikiem po stronie skarpy
22.Diamentowa
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wrotkowską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Eugeniusza Romera
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Medalionów
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Krochmalnej do ul. Romera (obie strony)
– chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Krochmalnej do przejscia dla pieszych na wysokości posesji ul. Samsonowicza 1
23.Długosza
– chodnik przy Ogrodzie Saskim
24.Dolna 3 Maja
– schody do ul. Chmielnej
– schody do ul. Niecałej
25.Dolna Panny Marii
– chodnik wzdłuż parkingu
26.Dominikańska
27. Doświadczalna
– chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Józefa Franczaka „Lalka” do ul. Jagiełły Władysława
28.Dożynkowa
– chodnik
29.Droga Męczenników Majdanka
– chodniki wraz ze ścieżką rowerową od ul. Łęczyńskiej do pętli trolejbusowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od pętli trolejbusowej do ul. Dekutowskiego
– schody oraz zjazd na skarpie za wiaduktem prowadzące do ul. Długiej
30.Ducha Bolesława Gen.
– chodnik od ul. Północnej do przystanku MPK wraz z przejściem dla pieszych
– chodnik od al. Solidarności do pierwszego przejścia dla pieszych (strona lewa)
– chodnik od drogi serwisowej do ul. Willowej strona lewa (przy terenie zielonym)
31.Dunikowskiego
– chodnik na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kruczkowskiego (prawa strona)
32.Dywizjonu 303
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Długiej do ul. Nadrzecznej (obie strony)
33.Elsnera Józefa
– chodnik od ul. Choiny do ul. Symfonicznej (po stronie szkoły)
– chodnik ze ścieżką rowerową
34.Fabryczna / Droga Męczenników Majdanka / Łęczyńska / Wolska
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
35.Fabryczna
– chodnik od ronda na Klinie do ul. Kościelnej (prawa strona), wraz z chodnikami na moście
– chodnik wzdłuż parku
– chodnik od ul. Bronowickiej do wjazdu do Gali
36.Fabryczna/Unii Lubelskiej/Al. Zygmuntowskie/Lubelskiego lipca 80/1 Maja
– przejscia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
37.Filaretów
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami na wysokości Alei Marzeń
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami i zjazdami na wysokości ul. Leszka Czarnego
38.Franczaka Józefa „Lalka”
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej
39.Głęboka
– schody do Osiedla Piastowskiego
– schody do ul. Pana Tadeusza (3 szt.)
– chodnik od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Filaretów (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Wileńskiej do ul. Filaretów (prawa strona)
40.Głęboka / Filaretów
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
41.Głęboka / Narutowicza / Nadbystrzycka / Muzyczna
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
42.Głęboka / Pagi / Wileńska
– przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
43.Gospodarcza
– chodnik od ul. Hutniczej do ul. Mełgiewskiej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
– schody prowadzące do ul. Motorowej
– schody prowadzące do ul. Montażowej
– chodnik od ul. Kresowej do ul. Mełgiewskiej (lewa strona wraz z przejściami dla pieszych)
44.Grenadierów
– chodnik od ul. Droga Męczenników Majdanka (prawa strona)
45.Grodzka
46.Gruella Teodora
47.Hempla Jana / Peowiaków
– chodnik wokół terenu zielonego
48.Hutnicza
– przejścia podziemne (x2) wraz wypustami
49.Jagiellońska
– schody do ul. gen. Józefa Zajączka
50.Jana Pawła II
– schody do ul. Perłowej
– schody do przystanku MPK do ul. Szmaragdowej
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Filaretów do ul. Nadbystrzyckiej (prawa strona)
– przejście dla pieszych na wysokości marketu LIDL
– przejście podziemne wraz z przyległymi schodami przy kościele Św. Rodziny
– przejście podziemne wraz z przyległymi schodami przy markecie Biedronka
– schody do ul. Szczytowej
– przejście dla pieszych przy ul. Watykańskiej
– przejścia dla pieszych przy ul. Granitowej
– Jana Pawła II / Roztocze / Jantarowa – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
– Jana Pawła II / Armii Krajowej – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
– Jana Pawła II / Nadbystrzycka / Krochmalna – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Filaretów
– schody do Alei Marzeń
– przejście dla pieszych na wysokości Alei Marzeń
51. Jasna
– chodnik wzdłuż parkingu oraz parking
52.Jezuicka

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

53.Junoszy
– schody do ul. Ćwiklińskiej
54.Kalinowszczyzna
– Chodnik od. Al. Gen. Wł. Andersa do ul. Towarowej (lewa strona)
– Chodniki wzdłuż skarp miejskich (obie strony)
– Chodnik wzdłuż Cmentarza Żydowskiego
55. Kapucyńska
– parking przy galerii
– przejście dla pieszych przy Deptaku
56.Karskiego Jana
– chodnik (obie strony)
57.Kompozytorów Polskich al.
– schody od ul. Niccolo Paganiniego 9 do al. Kompozytorów Polskich
– schody od ul. Niccolo Paganiniego 11 do al. Kompozytorów Polskich
– chodnik od al. Solidarności do al. Mieczysława Smorawińskiego (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od al. Mieczysława Smorawińskiego do ul. Koncertowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania  z ul. Koncertową
– skrzyżowanie Kompozytorów Polskich al. / al. Solidarności / Lubomelska / Północna-przejścia dla pieszych przez al. Solidarności i ul. Północną (strona wschodnia i zachodnia)
– ścieżka rowerowa od al. Smorawińskiego do ul. Elsnera
58.Kosmowskiej Ireny
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Kosmowskiej / Kurantowej
59.Kościuszki
– parking przy Poczcie Głównej
60.Koryznowej Marii
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Andersa do ul. Niepodleglości (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
61.Kozia
62.Krakowskie Przedmieście
– parkingi po obu stronach ulicy
– deptak ul. Krakowskie Przedmieście – teren pomiędzy latarniami łącznie z wlotami do ulic bocznych (Wróblewskiego, Staszica, Świętoduska)
– chodnik od ul. Plac Litewski do ul. 3 Maja (prawa strona)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. 3 Maja, ul. Hugona Kołłątaja,
ul. Fryderyka Chopina, ul. Ewangelicką i ul. Wieniawską
63.Krańcowa
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Droga Męczenników Majdanka do al. Witosa (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodniki od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Długiej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
64.Kraśnicka Aleja
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Raszyńską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II
– chodnik od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
65.Krochmalna
– chodnik wzdłuż skweru miejskiego
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Krochmalnej 22
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Diamentową
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od al. Jana Pawła do początku ścieżki rowerowej

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

66.Królewska
– chodnik przy Katedrze od ul. Podwale do Placu Katedralnego
– 3 przejścia dla pieszych
67.Kruczkowskiego
– chodnik na odcinku od ul. Dunikowskiego wzdłuż nieruchomości Szpitala Kolejowego
68.Ku Farze
69.Kunickiego Władysława
– chodnik od ul. Adama Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej (strona prawa)
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Pochyłą, ul. Nowy Świat, ul. Piaskową, ul. Pawią, ul. Chłodną, ul. Dywizjonu 303, ul. Wyścigową, ul. Mickiewicza, ul. Zemborzycką
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kunickiego / Wolska / Plac Bychawski / 1 Maja
70.Leszczyńskiego Stanisława
– parking przy stadionie KS Lublinianka
71. Lipowa
– chodnik wzdłuż cmentarza i skweru przy cmentarzu
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej i Okopową
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia
72.Lotnicza
– chodnik od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Topolowej (lewa strona)
73.Lubartowska
– chodnik od ul. Bajkowskiego do ul. Świętoduskiej przy strefie płatnego parkowania
– 4 przejścia dla pieszych
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Lubartowska /  Unicka / Obywatelska / Spółdzielczości Pracy
74.Lubelskiego Lipca 80′
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową (obie strony)
75.Lubomelska
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Czechowską
– chodnik od ul. Czechowskiej do al. Solidarności (obie strony)
– przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z al. Solidarności od przejścia dla pieszych przez al. Solidarności strona wschodnia do strony zachodniej
76.Lwowska
– chodnik (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– Schody (4x) od ul. Lwowskiej do ul. Krzemienieckiej wraz z tunelem  pod ul. Lwowską
77.Łęczyńska
– chodnik od kładki do ul. Firlejowskiej
– schody od przystanku MPK do ul. Przyjaźni
78.Magnoliowa
– chodnik wzdłuż szkoły
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Bazylianówka
79.Mełgiewska
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Emanuela Grafa do skrzyżowania z drogą serwisową przy markecie CASTORAMA (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– schody i zjazdy od ul. Montażowej do przystanku
80.Metalurgiczna
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Grygowej
81.Morwowa
– chodnik od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej (lewa strona)
82.Nadbystrzycka
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Tomasza Zana do ul. Krochmalnej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

– przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tomasza Zana
– przejście dla pieszych przy ul. Zachodniej
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Krochmalnej do ul. Tomasza Zana (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych
83.Nałęczowska
– chodnik od ul. Morwowej do ul. Przyjacielskiej (lewa strona)
– chodnik od ul. Przyjacielskiej do ul. Gnieźnieńskiej wraz z przejściami dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską (lewa strona)
– chodnik od al. Kraśnickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
84.Nałkowskich
– chodnik po stronie ul. Biskupa Mariana Fulmana
– chodnik od ul. Wapowskiego do ul. Romera (strona prawa)
85.Narutowicza Gabriela
– teren przy pomniku Kochanowskiego
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z al. Józefa Piłsudskiego i ul. Lipową
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego i ul. Okopową
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kapucyńską
– parking przy budynku UMCS
86.Noworybna
– wjazd na Stare Miasto
87.Ofiar Katynia
– chodnik od ul. Lipowej (lewa strona) bezpośrednio przy jezdni
88.Okopowa
– parking – zatoka przy budynku DOKP
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina, ul. Jana Hempla
89.Olejna
90.Orkana Władysława
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
– schody do parkingu do przy ul. Biedronki
– przejścia podziemne wraz z przyległymi schodami
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Poznańską
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Zwycięską
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Roztocze
91.Pagi Lesława
– chodnik wraz ze schodami od ul. Głębokiej do końca garaży (obie strony)
92.Piłsudskiego Józefa al.
– chodnik od ul. Dolna Panny Marii do mostu (lewa strona), chodniki na moście (obie strony)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii
– chodnik od Al. Zygmuntowskich do ul. Młyńskiej (prawa strona)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca ’80, ul. Młyńską
93. Plac Czechowicza
– chodniki wokół terenu zielonego
94.Plac Dworcowy
– plac przed PKP – jezdnia, parkingi
95.Plac Litewski
– parking przy Hotelu EUROPA
96.Plac Łokietka
97.Plac Wolności
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wróblewskiego
98.Plac Zamkowy

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

99.Plagego – Laśkiewicza
– schody – 3 sztuki
100.Podwale
– chodnik do siedziby Straży Miejskiej Miasta Lublin
– chodnik od Placu Zamkowego do schodów prowadzących na Plac Po Farze
101.Podzamcze
– schody do ul. Czwartek
– chodnik od ul. Ruskiej do ul. Unickiej
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Podzamcze/Lwowska/Ruska
102.Poligonowa:
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową
103.Poniatowskiego Józefa
– chodnik od ul. Popiełuszki do wiaduktu Poniatowskiego (obie strony)
104.Popiełuszki Jerzego księdza
– chodnik od ul. Bartosza Głowackiego do al. Sikorskiego (obie strony)
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Poniatowskiego
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Głowackiego
105.Północna
– chodnik od ul. Kompozytorów Polskich do ul. Lipińskiego (wraz z przejściami dla pieszych strona prawa)
– chodnik od ul. Lipińskiego do ul. Gen. Ducha wraz z przejściami dla pieszych strona lewa)
106.Prusa Bolesława
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Prusa / Jaczewskiego /  Północna / Biernackiego
107.Przechodnia
108.Racławickie Aleje
– chodnik przy Ogrodzie Saskim
– chodnik od ul. Grottgera do wjazdu do hotelu Merkury
– chodnik od ul. Długosza do al. Sikorskiego (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od ul. Łopacińckiego do al. Kraśnickiej (lewa strona wraz z przejściami dla pieszych
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Hieronima Łopacińskiego
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Lipową
109.Romera Eugeniusza
– chodnik od ul. Diamentowej do pętli autobusowej (strona lewa)
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Nałkowskich 78
– przejście dla pieszych na wysokości ul. Medalionów
110.Roztocze
– chodnik od ul. Wielkopolskiej do al. Kraśnickiej (obie strony)
111.Ruska
– chodnik od ul. Podzamcze do ul. Cerkiewnej (lewa strona ) Chodnik od ul. Podzamcze do
ul. Cerkiewnej (lewa strona)
– chodnik od ul. Podzamcze do ul. Szkolnej (prawa strona)
112.Rybna
113.Rynek
114.Sikorskiego Władysława gen. aleja
– kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami
– chodnik obie strony wraz z przejściami dla pieszych
115.Smorawińskiego Mieczysława aleja
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Kompozytorów Polskich do Wiaduktu Poniatowskiego (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

– kładka dla pieszych pomiędzy ul. Lipińskiego a ul. Kiepury wraz ze schodami
– kładki dla pieszych wraz ze schodami oraz zjazdami przez łącznice węzła drogowego Poniatowskiego po północnej stronie al. Solidarności
– chodniki na wiadukcie nad al. Smorawińskiego pomiędzy ul. Lipińskiego a ul. Kiepury oraz schody do al. Smorawińskiego
– chodnik (obie strony) na wiadukcie Poniatowskiego
116.Snopkowska
– schody do ul. Józefa Poniatowskiego
117.Solidarności aleja
– przejście dla pieszych przez al. gen. Władysława Sikorskiego
– przejście dla pieszych przez al. Sikorskiego od ul. Północnej do ul. Puławskiej
– Solidarności / Wodopojna – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
– Solidarności / Prusa / Dolna 3 Maja – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
– chodnik od ul. Lubomelskiej do ul. Wodopojnej (prawa strona)
118.Sowińskiego Józefa
– chodnik od  ul. Weteranów do ul. Głębokiej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
119.Spokojna
– chodnik po stronie skarpy
120.Spółdzielczości Pracy
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Mieczysława Smorawińskiego do granic miasta (lewa strona) i od al. Mieczysława Smorawińskiego do ul. Dożynkowej (prawa strona)
– przejścia dla pieszych przy al. gen. Władysława Andersa
– chodnik na wysokości pomnika przy skrzyżowaniu Sp. Pracy / Obywatelska
121.Szambelańska
122.Szeligowskiego Tadeusza
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Szeligowskiego / Elsnera / Związkowa
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od ul. Północnej do ul. Smorawińskiego (obie strony)
123.Szkolna
– chodnik od ul. Czwartek do ul. Ks. Słowikowskiego (lewa strona)
– Ulica wraz chodnikami na odcinku od ul.Ks. Słowikowskiego do ul. Ruskiej (wraz ze schodkami)
124.Turystyczna
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Kasprowicza
– przejścia dla pieszych przy Leclerku
125.Tumidajskiego Kazimierza
– chodnik wzdłuż murku wraz ze schodami do al. Andersa  (2x)
126.Tysiąclecia Aleje
–  przejście dla pieszych przy al. Unii Lubelskiej
– kładka (schody i rampy) na ciągu Łęczyńska – Hutnicza
– chodnik od. Placu Zamkowego do al. Unii Lubelskiej oraz droga dojazdowa do Zamku
– chodnik od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej (prawa strona)
– przejście dla pieszych przy Placu Zamkowym
– Tysiąclecia / Lwowska / Unii Lubelskiej – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania (po stronie wschodniej i zachodniej)
– Tysiąclecia / Lubartowska / Solidarności – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania (po stronie północnej i wshodniej)
127.Unii Lubelskiej aleja
– chodnik i ścieżka rowerowa obie strony wraz z przejściami dla pieszych
128.Wallenroda Konrada
– chodnik od Domu Kultury do ZUS
129.Wapowskiego

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

– chodnik prawa strona od ul. Nałkowskich
– chodnik przedłużenie ul. Wapowskiego
130.Warszawska aleja
– chodnik od ronda im. Honorowych  Krwiodawców do al. Solidarności – obie strony wraz z przejściami dla pieszych
– chodnik od ul. Agronomicznej do przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 14 (wraz z przejściami dla pieszych)
– chodnik od ul. Zbożowej do przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 14 (wraz z przejściami dla pieszych)
– przejścia dla pieszych przez ul. Zbożową i ul. Agronomiczną
– przejście dla pieszych przy ul. Głównej
131.Willowa
– chodnik od ul. Poligonowej do ul. Relaksowej (wraz z przejściami dla pieszych prawa strona)
– chodnik od ul. Bogdanówka do ul. Sławinkowskiej (wraz z przejściami dla pieszych prawa strona)
– chodnik od ul. Gen. Ducha do pierwszego przejścia dla pieszych przez ul. Willową (lewa strona)
– chodnik od ul. Relaksowej do ul. Sławinkowskiej (wraz z przejściami dla pieszych strona lewa)
– Willowa / Sławinkowska / Gajowa – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania
132.Witosa Wincentego aleja
– chodnik od ul. Łęczyńskiej do ul. Krańcowej (strona prawa)
133.Witosa/Doświadczalna
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
134.Wojciechowska
– chodnik od al. Kraśnickiej do Zespołu Szkół Elektronicznych (lewa strona)
– chodnik od al. Kraśnickiej do ul. Morwowej  (prawa strona)
135.Wolska
– chodnik na moście (obie strony)
– chodnik od ul. Fabrycznej do nieruchomości PGE (strona prawa)
– chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Droga Męczenników Majdanka do mostu (strona lewa)
136.Wyszyńskiego Stefana Prymasa
– chodnik od ul. Królewskiej do końca barierek (z wyłączeniem chodnika przy sklepie EXODUS) – obie strony
137.Zamkowa
– ul. Zamkowa wraz z chodnikami
– schody z ul. Zamkowej do Placu Zamkowego (przy budynku Grodzka 36a)
138.Zamojska
– chodnik od ul. Rusałka do Mostu im. Lutosławskiego na rzece Bystrzycy
– Stary Most na rzece Bystrzycy
139.Zamojska / Bernardyńska
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
140.Zamojska / Farbiarska / Misjonarska
– chodnik wzdłuż skweru
141.Zamojska / Unii Lubelskiej
– przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania
142.Zana Tomasza
–  przejście podziemne i schody
– przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wileńską i ul. Bohaterów Monte Cassino
– chodnik od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)
143.Zaułek Hartwigów

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

144.Zemborzycka
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Budowlaną
– przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Diamentową
145.Złota
146.Zwycięska
– schody na skarpie przy skrzyżowaniu z ul. Władysława Orkana
147.Zygmuntowskie Aleje
– chodnik od Mostu im. Lutosławskiego do wjazdu do pawilonu sportowego Motoru

Wykaz ścieżek rowerowych stałego ręcznego zimowego utrzymania

1.Andersa
2.Diamentowa
3.Doświadczalna
4.Droga Męczenników Majdanka
5.Dywizjonu 303
6.Elsnera
7.Filaretów
8.Franczaka Józefa „Lalka”
9.Głęboka
10.Jana Pawła II
11.Kompozytorów Polskich
12.Koryznowej
13.Krańcowa
14.Krochmalna
15. Mełgiewska
16.Nadbystrzycka
17.Smorawińskiego
18.Spółdzielczości Pracy
19.Szeligowskiego

 

 

„Informator zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016” w prezentacji pdf ….

 

p_title