remonty rady

Remonty realizowane przy udziale Rad Dzielnic

p_title

zadania z rezerwy celowej rok 2014

Remont chodnika obok budynku przy ul. Bursztynowej 41

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 110 m2 chodnika oraz 30 m krawężnika przy posesji Bursztynowa 41. Wartość zadania wyniosła 13 699,52 zł. Zadanie wykonano w ramach programu  „Projektuj i buduj”. Termin zakończenia – 20.08.2014r. Zadanie zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

Remont chodnika w ul. Krasickiego od nr 83  w kierunku  ul. Grochowskiego  

W ramach tego zadania  ułożono chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Krasickiego 83 po stronie nieparzystej w kierunku ul. Grochowskiego do wysokości Środków. Wartość zadania wyniosła 20 000 zł. Zadanie wykonano w ramach programu  „Projektuj i buduj”. Termin realizacji – 30.08.2014r. Zadanie zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Kośminek.

Remont schodów od ul. Montażowej  do ul. Łęczyńskiej

W ramach tego zadania wykonano remont schodów od ul. Montażowej (Poczta) do ul. Łęczyńskiej (odcinek wew). Wartość remontu  wyniosła 6 000 zł. Zdanie  wykonano w ramach programu  „Projektuj i buduj”. Termin zakończenia remontu – 24.08.2014r.  Zadanie  zrealizowano przy udziale Rady Dzielnicy Tatary.

Remont schodów od ul. Montażowej do ul. Mełgiewskiej

Przedmiotowym zadaniem był remont schodów i murka od ul. Montażowej do ul. Mełgiewskiej. Wartość zadania wyniosła 19 000 zł.  Zadanie wykonano w ramach programu „Projektuj i buduj”. Termin zakończenia – 24.08.2014r.  Zrealizowano je przy udziale Rady Dzielnicy Tatary.

Rozpoczęcie remontu ul. Podhalańskiej

W ramach tego zadania wykonano remont ul. Podhalańskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Łukowskiej. Wartość remontu wyniosła 90 000 zł. Zadanie wykonano w ramach programu  „Projektuj i buduj”. Termin zakończenia – 03.08.2014r. Zadanie zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Węglin Południowy.

Wymiana chodników na ul. Radzikowskiej i ul. Dzierżawnej

W ramach przedmiotowego zadania wymieniono chodniki na ul. Radzikowskiej i ul. Dzierżawnej o łącznej powierzchni ok. 430 m2. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 62 730 zł. Zadanie wykonano w ramach programu  „Projektuj i buduj”. Termin zakończenia – 10.07.2014r. Zadanie zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Za Cukrownią.

Remont dwóch chodników w kierunku przystanku autobusowego nr 4402  przy ul. Samsonowicza

Przedmiotowym zadaniem był remont dwóch  chodników w kierunku przystanku autobusowego nr 4402 przy ul. Samsonowicza o łącznej długości ok. 50 m2. Projekt zrealizowano w ramach „Projektuj i buduj”. Wartość zadania wyniosła 8 500 zł. Termin zakończenia –  20.08.2014r.  Zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Wrotków.

Ulepszenie pobocza na ul. Dożynkowej w okolicy przystanku Dożynkowa 03

W ramach tego zadania  wykonano ulepszenie nawierzchni pobocza na ul. Dożynkowej w okolicy przystanku Dożynkowa 03 kruszywem kamiennym. Koszt to kwota  2 982,14 zł. Zadanie  zostało zakończone  11.07.2014. i  zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Naprawa chodnika w ul. Rudnickiej od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej

Zadanie  polegające na naprawie 100 m2 chodnika po jednej stronie ulicy Rudnickiej na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej. Wartość naprawy zrealizowanej w ramach programu „Projektuj i buduj” to kwota  13 000 zł.   Zadanie  zostało zakończone 20.08.2014r. i  zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Ulepszenie nawierzchni gruntowej ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do budynku przy ul. Sekutowicza 21

W ramach tego przedsięwzięcia została zmodernizowana nawierzchnia gruntowa ul. Sekutowicza, od ul. Bielskiego do budynku przy ul. Sekutowicza 21.  Naprawiono ok. 90 mb nawierzchni.  Poniesiony nakład pieniężny na to zadanie to 9 965,46 zł.  Zadanie ukończone 30.06.2014r. i zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Ulepszenie nawierzchni drogi ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do ul. Czumy

Ulepszeniu uległo 135mb nawierzchni drogi ul. Sekutowicza na odcinku od ul. Bielskiego do ul. Czumy. Wartość zadania to kwota  9 984,52 zł. Zadanie  zakończone a  zrealizowane zostało przy udziale Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Remont chodnika przy budynku ul. Wyżynna 45.

W ramach tego zadania wykonano remont chodnika przy ul. Wyżynnej 45, polegający na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową w kolorze szarym z pasami (jak przy budynku Wyżynna 49) – ok. 100 m2 chodnika. Wartość zadania wyniosła 11 869,52 zł.  Wykonane  zostało w ramach programu „Projektuj i buduj”. Termin  zakończenia –  20.08.2014r.  Remont zrealizowany przy udziale Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

Remontu chodnika w ul. Świętokrzyskiej

W ramach tego przedsięwzięcia dokończono remont chodnika przy ul. Świętokrzyskiej, tj.  430 m2 chodnika. Koszt tego zadania wyniósł 52 409,56 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj”. Zadanie ukończono 13.07.2014r.  Zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Czechów Północny.

Ulepszenie nawierzchni gruntowej łącznika od Goździkowej do ul. Kosynierów i w ul. Kosynierów

Przedmiotowym zadaniem  było ulepszenie nawierzchni gruntowej łącznika od ul. Goździkowej do ul. Kosynierów i w ul. Kosynierów. Wartość zadania zamknęła się kwotą  29 984,60 zł.  11.06.02014r. zostało  ukończone i oddane do użytkowania  Zadanie zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Remont chodnika w ul. Ofelii po stronie parzystej oraz w ul. Tatiany po stronie parzystej

W ramach  tego zadania wykonano remont chodnika w ul. Ofelii  i ul. Tatiany po stronie parzystej. Powierzchnia wyremontowanych chodników wyniosła ok. 150 m2.  Koszt zadania to 32 964,00 zł. Zadanie  zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj” i zakończone zostało  30.09.2014r.   Zrealizowano je przy udziale Rady Dzielnicy Węglin Północny.

Remont chodnika przy ul. Okrzei na wysokości Przedszkola nr 13

Przedmiotowym zadaniem był remont chodnika przy ul. Okrzei na wysokości Przedszkola       nr 13.  gdzie naprawie uległo ok. 60 mb chodnika. Koszt remontu to 26 500 zł. Zadanie  zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj”,  zostało zakończone 30.09.2014r.  Zrealizowano je przy udziale Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Remont chodnika w ul. Lwowskiej na odc. od budynków Lwowska 7-9 do zjazdu przy Gimnazjum nr 2

W ramach tego zadania  wykonano remont chodnika w ul. Lwowskiej na odcinku od budynków przy ul. Lwowska 7-9  do wjazdu przy Gimnazjum nr 2. Wartość remontu to 75 645,00 zł.  Zadanie zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj”, zakończone 30.09.2014r.   Zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Remont drogi gruntowej na działce 209 – boczna ul. Zadębie

Zadanie polegające na remoncie drogi gruntowej na działce nr 209 – boczna ul. Zadębie –  70 mb drogi. Koszt remontu to 4 992,23 zł.  Termin zakończenia zadania 31.08.2014. Remont  zrealizowany przy udziale Rady Dzielnicy Hajdów – Zadębie.

Remont chodnika w ul. Bronowickiej

Przedmiotowym zadaniem był remont chodnika na ul. Bronowickiej – 70 m2 . Koszt remontu wyniósł 15 000 zł. Zadanie zakończono 24.08.2014r.  i  zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj” przy udziale Rady Dzielnicy Bronowice.

Remont chodnika  w ul. Ciepłej

W ramach tego przedsięwzięcia został wyremontowany chodnik w  ul. Ciepłej na odcinku od ul. Radzikowskiej do ul. Przeskok. Wartość remontu to kwota 79 827,00 zł. Zadanie zakończono 04.09.2014r.  Zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj” przy udziale Rady Dzielnicy Za Cukrownią.

Remont cząstkowy nawierzchni ul. Kasprowicza polegający na rozłożeniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni

W ramach tego zadania został przeprowadzony remont cząstkowy nawierzchni ul. Kasprowicza , polegający na rozłożeniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni, na odcinku 256 m począwszy od skrzyżowania z ul. Turystyczną. Wartość remontu wyniosła 124 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone 31.08.2014r. Zrealizowane w ramach programu „Projektuj i buduj” przy udziale Rady Dzielnicy Hajdów – Zadębie.

Remont chodnika od ronda przy ul. Filaretów w kierunku ul. Wyżynnej 51

Przedmiotowym zadaniem był remont chodnika od ronda przy ul. Filaretów w kierunku ul. Wyżynnej 51. Wartość remontu  to kwota  49 680,00 zł. Zadanie zostało zakończone 15.10.2014r. Zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

Wysypanie i utwardzenie ścinkami asfaltowymi ścieżki od ul. Tetmajera do ul. Droga      Męczenników Majdanka  (wzdłuż ogrodzenia z Państwowym Muzeum na Majdanku)

W ramach tego zadania naprawiono ciąg pieszy od ul. Tetmajera do ul. Droga Męczenników Majdanka (wzdłuż ogrodzenia z Państwowym Muzeum na Majdanku)  destruktem bitumicznym. Wartość zadania wyniosła 1 500,00 zł. i  zakończono je  05.07.2014r. Zrealizowane zostało  przy udziale Rady Dzielnicy Kośminek.

Wysypanie i utwardzenie ścinakami asfaltowymi ulicy Wilczej przy skrzyżowaniu  z ul. Wyzwolenia

Zadanie polegające na naprawie drogi gruntowej – ul. Wilcza przy wjeździe do ul. Wyzwolenia, destruktem bitumicznym. Koszt zadania to 500,00 zł. Termin realizacji 05.07.2014r. Zadanie zrealizowane przy udziale Rady Dzielnicy Kośminek.

Wysypanie ścinków asfaltowych i utwardzenie wjazdu przy ul. Wyzwolenia 115

W ramach tego zadania  naprawiona została droga gruntowa – ul. Wyzwolenia 115, destruktem bitumicznym. Koszt naprawy to 1 000,00 zł.  Zadanie zostało zakończone 05.07.2014r.   Zrealizowano je  przy udziale Rady Dzielnicy Kośminek.

Wykonanie poręczy wzdłuż schodów  pomiędzy ul. Perłową a al. Jana Pawła II

Przedmiotem zadania było wykonanie poręczy wzdłuż schodów usytuowanych na działce       nr 1/1 o długości ok. 50 m pomiędzy ul. Perłową a al. Jana Pawła II. Jego wartość  wyniosła    5 996,93 zł. Zadanie zostało zakończone 18.07.2014r. Zrealizowano je przy udziale Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

Wykonanie remontu miejsc parkingowych za blokiem mieszkalnym nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi

W ramach tego zadania zostały wyremontowane miejsca parkingowe za blokiem przy ul. Królowej Jadwigi 6 od strony ul. Wincentego Witosa. Wartość remontu wyniosła 14 975,00 zł. Prace  ukończono  15.07.2014r. Zrealizowane zostały  przy udziale Rady Dzielnicy Felin.

 

p_title