Przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – stan na dzień 1 stycznia 2016r.

Przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – stan na dzień 1 stycznia 2016r.

p_title
Informujemy, że w wyniku podjętych uchwał Rady Miasta Lublin i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Rozporządzeń Ministra Infrastruktury ustalono następujące przebiegi dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

droga krajowa nr 19 o przebiegu:

– al. Solidarności ( od granicy miasta do al. Władysława Sikorskiego )
– al. Władysława Sikorskiego ( od al. Solidarności do al. Kraśnickich )
– al. Kraśnica ( od al. Władysława Sikorskiego do granicy miasta )

droga krajowa nr 82 o przebiegu:

– al. Solidarności ( od al. Władysława Sikorskiego do al. Tysiąclecia )
– al. Tysiąclecia ( od al. Solidarności do ul. Mełgiewskiej )
– ul. Mełgiewska ( od al. Tysiąclecia do ul. Turystycznej )
– ul. Turystyczna ( od ul. Mełgiewskiej do granicy miasta )

droga wojewódzka nr 809 o przebiegu:

– ul. Bolesława Ducha  ( od ul. al. Solidarności do ul. Willowej)
– ul. Willowa (od ul. Bolesława Ducha do ul. Sławinkowskiej)
– ul. Sławinkowska ( od ul. Willowej do granicy miasta)
– oraz ul. Zbożowa (od al. Warszawskiej do ul. Sławinkowskiej)

droga wojewódzka nr 822 o przebiegu :
– ul. Mełgiewska ( od ul. Turystycznej do ul. Metalurgicznej)
– ul. Metalurgiczna ( od ul. Mełgiewskej do granicy miasta )

droga wojewódzka nr 830 o przebiegu :
– ul. Nałęczowska ( od al. Kraśnickiej do granicy miasta)

droga wojewódzka nr 835 o przebiegu :
– al. Spółdzielczości Pracy ( od granicy miasta do ul. Unickiej)
– ul. Unicka ( od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Podzamcze)
– ul. Podzamcze ( od ul. Unickiej do ul. Lwowskiej)
– ul. Lwowska ( od ul. Podzamcze do al. Unii Lubelskiej)
– al. Unii Lubelskiej ( od ul. Lwowskiej do ul. 1 Maja )
– ul. 1 Maja  ( od al. Unii Lubelskiej do ul. Władysława Kunickiego)
– ul. Władysława Kunickiego ( od ul. 1 Maja do ul. Abramowickiej)
– ul. Abramowicka ( od ul. Władysława Kunickiego do granicy miasta)

Ponadto zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych następujące odcinki dróg:

– al. Mieczysława Smorawińskiego o przebiegu od al. Spółdzielczości Pracy do al. Kompozytorów Polskich,
– al. Kompozytorów Polskich o przebiegu od al. Mieczysława Smorawińskiego do al. Solidarności,
– al. Wincentego Witosa o przebiegu od ul. Hutniczej do granicy miasta,
– Aleje Tysiąclecia o przebiegu od ul. Hutniczej do ul. Mełgiewskiej,
– al. Warszawska o przebiegu od al. Solidarności do granicy miasta
– ul. Do Dysa – od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Franciszka Stefczyka,
– ul. Edwarda Wojtasa – od ul. Franciszka Stefczyka do ul. Choiny,
– ul. Aleksandra Zelwerowicza – od ul. Choiny do ul. Poligonowej.

Przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych stan na dzień 01 stycznia 2016 roku

p_title