Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamentową – uwaga kierowcy !

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamentową – uwaga kierowcy !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że z uwagi na oczekiwania na uzgodnienia kolei co do wejścia w teren stanowiący plac budowy PKP oraz związane także z tym kwestie dotyczące demontażu i montażu elementów trakcji trolejbusowej na potrzeby czasowej organizacji ruchu, wykonawca przebudowy skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową zmuszony jest zmienić plany dotyczące wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Planowany termin to najbliższy wtorek (10 kwietnia).

Założenia zmian w organizacji ruchu nie zmieniają się. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada:

  • wyłączenie z ruchu północnej jezdni (po stronie Klubu Jeździeckiego) na odcinku od mostów nad Bystrzycą do wiaduktu kolejowego
  • zorganizowanie ruchu obustronnego na jezdni południowej (po stronie boiska) wymienionych wyżej ulic
  • stopniowe zawężanie jednojezdniowej ul. Krochmalnej, z czterech do dwóch pasów ruchu, na odcinku od ul. Betonowej do skrzyżowania z ul. Diamentową
  • ruchem na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamentową sterować będzie sygnalizacja świetlna.

Zmiany oznaczają, że od najbliższego wtorku z ruchu wyłączona będzie północna jezdnia ul. Krochmalnej na odcinku dwujezdniowym oraz jezdnia ul. Diamentowej na wysokości hurtowni materiałów budowlanych. Na sąsiedniej jezdni ruch pojazdów zorganizowany będzie w taki sposób, że do dyspozycji będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Wjazdem i wyjazdem z jednojezdniowej części ul. Krochmalnej będą te pasy ruchu, które aktualnie służą do zjazdu ze skrzyżowania w ul. Krochmalną w kierunku dworca PKP. Na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamentową zostanie wydzielony pas do skrętu w lewo dla pojazdów jadących od strony ul. Jana Pawła II w stronę dworca PKP.

Ten etap czasowej organizacji ruchu potrwa około 6 miesięcy. Całe zadanie powinno zostać zrealizowane do końca kwietnia przyszłego roku. Inwestycja zakłada budowę skrzyżowania dwupoziomowego ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną.

p_title