Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ważna informacja !

Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ważna informacja !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na w kontrakcie ,, Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka (DP 2341L) – ul. Lotnicza (DP 2364L) w Lublinie z przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania dla potrzeb komunikacji miejskiej od km roboczego 0+430 do km roboczego 0+614”, z dniem 14.05.2018 r. udostępni dla ruchu zatokę przed Kościołem pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego.
W związku z tym przystanek Lotnicza 01 zostanie przeniesiony w docelową lokalizację w ww. lokalizacji. Umiejscowienie przystanku Lotnicza 02 pozostanie bez zmian.

p_title