Remont ulicy Krężnickiej – informacja

Remont ulicy Krężnickiej – informacja 

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r., Wykonawca robót w zadaniu ,, Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie ( odcinek od posesji nr 71 do skrzyżowania z ul. Pasieczną ” przystępuje do prac, które prowadzone będą etapowo. I etap obejmuje prowadzenie robót brukarskich, warstwy wiążącej i ścieralnej po stronie prawej na odcinku od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej, w drugim etapie przewidziane są prace związane z ww. robotami po stronie lewej na odc. od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej. W czasie trwania robót na pierwszym i drugim etapie nie przewidywane są większe utrudnienia w dojeździe do posesji dla mieszkańców oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem. Trzeci etap prac obejmuje wykonanie robót nawierzchniowych przy całkowitym zamknięciu ulicy na odcinku od ul. Cienistej do Pasiecznej z przekierowaniem ruchu drogowego oraz komunikacji miejskiej ulicami : Żeglarska, Janowska i Pszczela. Całość zadania potrwa do dnia 18 czerwca 2018r. 

p_title